Elbúcsúztak a Vay Miklós Református Szakképzős Iskola és Diákotthon végzősei

Ballagási istentisztelet keretében vett búcsút a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon végzős diákjától. Az ünnepség kezdetén köszöntötték a ballagókat, pedagógusokat és családtagokat, majd iskola lelkésze hirdetett igét. Dr. Enghiné Zergi Márta szavai után Dr. Téglás Zsolt Gábor, az intézmény igazgatója búcsúzott a tanítványoktól.

A mi fiaink és lányaink vagytok, mi pedig büszkék vagyunk Rátok, hogy most itt vagytok. Büszkék vagyunk, hogy együtt elértünk ehhez a naphoz. Együtt, hiszen abban a percben, amikor először átléptétek ennek az iskolának a küszöbét, mi a tanáraitok és oktatóitok mellétek szegődtünk, és igyekeztünk átadni nektek mindazt a tudást és tapasztalatot, amire a választott szakmátok elsajátításához szükségetek volt. Szeretném hinni, hogy nem csak tárgyi tudást kaptatok tőlünk, hanem annál jóval többet… Azonban nem minden rajtunk múlik. Az életetek azon múlik, hogy milyen emberek vagytok. Szeretném, ha olyan felnőtt emberekké válnátok, akikre minden ittlévő tanár, szülő, oktató és lelkész büszke lehetne.”

A búcsúzó szavak után a ballagók nevében Balogh Bettina osztotta meg gondolatait és érzéseit a megjelentekkel, majd egy végzős szavalata következett. A még az iskolában maradó diákok nevében Magyar Zalán búcsúzott a ballagóktól, akik ezt követően átadták az alsósok részére az iskola zászlaját.

A ballagási ünnepség végén oklevelek és díjak átadása következett.

Elismerő oklevelet és könyvjutalmakat adott át Dr. Téglás Zsolt az intézmény legeredményesebb tanulóinak, majd Dr. Enghiné Zergi Márta iskolalelkész, a Tiszáninneni Református Egyházkerület „A Tiszáninneni Református Diákja” Díjjal jutalmazta Csóka Ferenc végzős tanulót.

Ezt követően Aros János adta át Sárospatak Város Önkormányzata által alapított Junior Pro Urbe díjat Géczi Barnabás részére.

Feltöltő

Fel