MNM Rákóczi Múzeuma pályázatot hirdet Gazdasági Ügyintéző munkakör betöltésére

Magyar Nemzeti Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992.évi XXXIII. törvény 20/A-B.§-ok
alapján pályázatot hirdet a

MNM Rákóczi Múzeuma
GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, előreláthatólag 2021. 02.28-ig                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19.

 

A munkakörrel járó lényeges feladatok:
A Magyar Nemzeti Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve az MNM Rákóczi Múzeuma Ügyrendjében megtalálható feladatleírás szerint:

a MNM Rákóczi Múzeuma beérkező bizonylatainak alaki, tartalmi ellenőrzése, kimenő számlák készítése. Főkönyvi könyveléssel kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátása.

Beszámolóhoz, költségvetéshez adatszolgáltatás, eseti jelentések, adatszolgáltatások készítése. Intézményi iktatás, iratkezelés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, a Magyar Nemzeti Múzeum Kollektív szerződése, valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései szerint történik.

 

Pályázati feltételek:
Minimum középfokú szakirányú végzettség (számviteli-pénzügyi ügyintézői, képesített könyvelői)
Igazolt szakmai tapasztalat
Büntetlen előélet
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Mérlegképes könyvelői szakképesítés, a tevékenység ellátására jogosító engedély
Költségvetési  szervnél szerzett gyakorlat,
Felhasználói szintű Forrás SQL számviteli-pénzügyi szoftver ismeret

 

Elvárt kompetenciák:
Megbízható, önálló munkavégzésre képes, határozott, precíz, gyors és hatékony munkavégzés; információk bizalmas kezelésének képessége; felelősségtudat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével;
A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum
A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 15.

 

A munkakör a pályázatok értékelése után azonnal betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma címére történő megküldésével vagy személyes benyújtással (3950 Sárospatak Szent E. út 19.)

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkaviszony létesítéséről a MNM RM igazgatója dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Dr. Kecskeméti István nyújt  a 06-47-311-083/103 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Sárospatak Város honlapja 2018. 04. 24.

Feltöltő

Fel