Isten, Haza, Embertárs!

Így is nevezhetjük a tematikáját a szombati (április 14.) cserkészprogramnak, amikor is a Sárospataki Sztárai Mihály Cserkészcsapat tizenkét tagja tanyázáson vett részt. A tanyázás helyszíne a Mandulás volt, a kereszt alá érkeztek a cserkészek, ezzel is megerősítve azt, hogy a cserkészet legerősebb alappillére az Istenben való hit.

Amint széttekintett a csapat, közelben, s távolban Hazánk gyönyörű vidékét, annak növényeit és állatait láthatta. Megannyi katicabogár és bodobács serénykedett a virágokon és a fűszálak között, a domboldalon pedig a védett hegyi kökörcsin bontogatta szirmait, vagy épp a sziromhullatás fáradalmait pihente ki. Embertársi szolgálatunk pedig egy kissé öncélú volt, cserkészparancsnokunkat, Csaba’bát látogattuk meg, aki egy hosszabb betegség után lábadozik. Reményeink teljesültek, Csaba’bá jól van, és cserkészmézeskalács, almás sütemény valamint tea várta a megfáradt beteglátogatókat.

Csaba’bá most sem feledkezett meg küldetéséről, bemutatott egy-két kevésbé ismert, általa készített játékot, és a hazafias nevelés nevében beszélt 1956-ról. Megmutatta kitüntetéseit, melyeket az 56-os események idején végzett tevékenységéért, a Magyar Haza szolgálatáért kapott a magyar utókortól. A Ceausescu diktatúra ezt másként “honorálta”, 9 évre ítélték, amiből ténylegesen letöltött három és fél évet a Duna-delta egyik börtönében. A megfáradt csapat déli harangszóra érkezett vissza a cserkészotthonba, fáradtan, de elégedetten tért haza ki-ki otthonába.

Dr.  Nagy György
helyettes cserkészparancsnok
763, sz. Sztárai Mihály cs.cs.

Feltöltő

Fel