Az 1919. április 7-én a proletárdiktatúra alatt kivégzett Becker Andrásra emlékezett a Sárospataki Wass Albert Kör

Április 7-én, Becker András kivégzésének napján megemlékezést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör a helyi római katolikus temetőben. A Himnusz hangjai után Tarnavölgyi László, az egyesület elnöke mondott emlékbeszédet Becker András tavaly felavatott síremlékénél.

A SWAK vezetője felidézte, hogy több éves tervük vált tavaly novemberben valóra azzal, hogy – a Magyar Országgyűlés elnökének és egy magánszemélynek adományából – a régi, omladozó, felújíthatatlan állapotba került síremlék helyébe egy új, tartós és impozáns gránit síremléket emelhettek. Az avató ünnepségen vállalást tett a Kör, miszerint a jövőben minden év április hetedikén, Becker András gyalázatos kivégzésének évfordulóján megemlékezést szervez a nemzeti ellenállás sárospataki hősének tiszteletére.

“Mi is történt 99 évvel ezelőtt ezen a napon Sárospatakon?” – tette fel a kérdést a szónok. Az eseményeket Dr. Váry Albert A vörös uralom áldozatai Magyarországon címmel 1922-ben megjelent könyve segítségével elevenítette fel a szónok. Ebben az egykori ügyvéd, politikus és koronaügyész-helyettes a korabeli hivatalos jelentések és bírói ítéletek alapján állította össze azok névsorát, akik e véres uralomnak, a 133 napos dúlás áldozatul estek, amikor a közhatalmat néhány sehonnai bitorolta.

„1919. április 7-én Sárospatakon ellenforradalmi felkelés ütött ki. Ezt a mozgalmat Becker András sárospataki lakos vezette, de tervének időelőtti elárulása folytán letartóztatták. Letartóztatása közben több vöröskatonát megsebesített, egyet pedig agyonlőtt. Az esetről a sátoraljaújhelyi forradalmi törvényszék értesülvén, nyomban kiszállt Sárospatakra. A forradalmi törvényszék elnöke, Knall Budapesten volt, tehát Galamb, Morvai és Hencz ítélkeztek. Láng vádolt. A bíráskodás csak formaság volt. A Sárospatakon megtartott tárgyaláson halálra ítélték s nyomban felakasztották Beckert a sárospataki városháza kapujának vasrácsára nagyszámú nézőközönség jelenlétében.”

A forrás még egy sárospataki áldozatot név szerint említ:
„Elfogtak akkor még vagy 19-20 embert, köztük Riskó József sárospataki gazdaembert. Beszállították Sátoraljaújhelyre, ahol április 9-én halálra ítélték s a Kossuth-szobor előtt előző nap felállított akasztófára felakasztották.”

Az említett műből az is tudható, hogy  kik rendelték el a gyilkosságokat és azokat kik hajtották végre.

Becker András 27 éves, nőtlen, sárospataki földművest és Riskó József 40-45 év körüli, sárospataki gazdaembert a következő személyek ítélték halálra: Láng István izr. joghallgató, vádbiztos; Galamb József, 40 éves, rk., nőtlen, cipészsegéd, forradalmi törvényszéki elnök; valamint a forradalmi törvényszéki bírák: Morvai Ede, 30 éves, rk., géplakatos és Hencz Miklós 34 éves, rk., kádársegéd.

Akik a gyilkosságokat végrehajtották: Becker Andrást vöröskatonák akasztották fel, és pedig: Bartos Béla bádogossegéd, Schieder József és más vörösőrök. Riskó Józsefet Vasó György 22 éves mészárossegéd, továbbá Schieder József, Sipos László és Molnár József, mint a Sipos-féle terrorcsapat tagjai akasztották fel.

Becker András kivégzésekor összeterelték a lakosságot és kényszerítették, hogy végignézze a kegyetlen kivégzést, amelynek más célja nem volt, mint a megfélemlítés és az elrettentés. Nem engedték számára a végtisztesség megadását, a temető árkában földelték el, új sírhelyét akkor kapta, amikor rehabilitálták.

“Valljuk és hisszük, hogy a mártírokra, a hősökre emlékeznünk és emlékeztetnünk kell. Az utókor kötelessége az áldozatok emlékének ápolása, hogy a hazájukért életükkel fizető példaképek példaképek maradhassanak az új és újabb generációk számára is. Becker András is ilyen példakép, a nemzeti ellenállás hőse, kinek emléke, neve és tette nem merülhet a feledés homályába” – mutatott rá a SWAK elnöke.

Az emlékező közösség ezután Lencsés Anna tolmácsolásában hallgatta meg Dsida Jenő Temetőben című versét, majd Bakos Tamás káplán mondott imát Becker Andrásért, illetve a diktatúra valamennyi áldozatáért.

A megjelent szervezetek és magánszemélyek ezt követően elhelyezték a síremléknél a megemlékezés koszorúit, virágait és mécseseit. Az önkormányzat képviseletében Sikora Attila alpolgármester úr koszorúzott.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével ért véget.

Becker András, nyugodj békében, emléked megőrizzük!

(Pándy-Szekeres Dávid fotói)

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel