A Zempléni Családokért Alapítvány pályázatot hirdet 4 fő szociális munkás/tanácsadó számára

ÁLLÁSHIRDETÉS – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Zempléni Családokért Alapítvány pályázatot hirdet
4 fő szociális munkás/tanácsadó számára
az EFOP-1.6.2-16 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán” című pályázat megvalósításához.

Munkavégzés helye: Olaszliszka
Foglalkoztatás módja: 40 órás, határozott idejű munkaviszony, három évre
Bérezés: 250 000,- Ft/hó + utazási költségtérítés (nem olaszliszkai lakosoknál)

Jelentkezés módja: motivációs levéllel, önéletrajzzal, a végzettségek igazolásával a
mariannamol@hotmail.com email címen.
Tájékoztatást a 30 3361396 telefonszámon adunk.

Az állást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a tanácsadó munkakörnél felsorolt végzettségekkel lehet betölteni, melyek a következők:

felsőfokú szociális szakképzettség, utcai szociális munka, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógus szakképzettség, egészségügyi szociális munkás, okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociálgerontológus, közösségi szociális munkás, szociológus, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, közigazgatás-szervező, jogász, teológus, pasztorális tanácsadó, humánerőforrás menedzser, humánszervező, mentálhigiénés szakképzettség, mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember, ápoló (alapképzés), reflektív addiktológiai szociális segítés, addiktológiai konzultáns, addiktológiai szakpszichológus, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, népművelő, művelődésszervező, művelődési menedzser, kulturális közösségszervező, andragógus, okleveles pszichológus, pszichiáter, gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns, pszichopedagógus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, viselkedéselemző, társadalmi devianciák, életmód tanácsadó és terapeuta, életút-támogató tanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó szupervizor, mediátor, közösségi és családi mediáció, általános és családügyi mediáció, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, egészségtan tanár, játék- és szabadidő-szervező tanár vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, kulturális antropológus.

Feltöltő

Fel