A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Ipari és kereskedelmi ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárospataki Polgármesteri Hivatal
Ipari és kereskedelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vállalkozók, telephelyek ellenőrzése; Vállalkozói engedélyek nyilvántartása; A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott engedélyezési eljárás szerint a telepengedély kiadása, nyilvántartásba vétele, bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele, az ebben foglaltak szigorú betartása; Az üzletek működési engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása, új termékkörrel történő bővítése, nyilvántartás vezetése; A kereskedelmi tevékenységek bejelentésével kapcsolatos üzletek nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása, új termékkörrel történő bővítése, nyilvántartás vezetése; Vásárlók könyvének hitelesítése, nyilvántartása; Az üzletek nyitvatartási idejének nyilvántartásba vétele, valamint a nyitvatartási idő- változás bejelentésének tudomásul vétele, nyilvántartása; Mozgóárusítás engedélyezése; Statisztikai jelentések elkészítése a működő üzletekről, a bekövetkezett változásokról (új üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások); Magánszálláshelyek nyilvántartásba vételével, törlésével kapcsolatos egyedi ügyek; Vásárrendezési, piactartás engedélyezése, a piacok fenntartóinak, vásárok rendezőinek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat ipari és kereskedelmi feladatokban.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője nyújt, a 06/47-513-279 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2018. , valamint a munkakör megnevezését: Ipari és kereskedelmi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • sarospatak.hu – 2018. április 5.
 • Zemplén Televízió – 2018. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel