Tájékoztatás a hulladékszállítás rendjéről és lomhulladék elszállításáról!

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

A 2018. évi hulladékszállítás rendjét az alábbi hulladékszállítási naptár tartalmazza.

Hulladékszállítási naptár 2018. (nyomtatható verzióért kattintson)

(nagyobb méretért kattintson)

A zöldhulladék elszállítása március hónaptól kezdődően páratlan héten, kéthetente történik, a pontos időpontokat a fenti táblázat tartalmazza. A zöldhulladékot kizárólag a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákban szállítják el.

Amennyiben nagyobb mennyiségű zöldhulladék keletkezik, a sátoraljaújhelyi hulladékudvarban leadható (3980 Sátoraljaújhely, 11021/8 hrsz. nyitvatartás: szerda-péntek 10.00-18.00, páros héten szombaton:8.00-16.00) 250 kg/negyedév mennyiségben. Az átvételhez az ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint az utolsó befizetett számla másolatát  bemutatni.

2018. évtől a lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a BMH. Nonprofit Kft. évente két alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében ingyenesen gondoskodik. A lomhulladék elszállítása új, házhoz menő rendszerben történik. A lomtalanítási igényüket az ingatlanhasználók személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy a lomtalanítási igénybejelentő lap kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével jelenthetik be.

Lomtalanítási igénybejelentő lap (kattintson)

Sárospataki ügyfélszolgálat címe: 3950 Sárospatak, Erdélyi J. u. 18.
Nyitvatartási ideje: szerdánként 8:00-16:00
Tel.: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

További információk és részletek: http://bmhnonprofit.hu/szolgaltatasaink/lomtalanitas/

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat a közszolgáltató nem szállítja el.

Aros János
polgármester

Feltöltő

Fel