Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sárospataki Kommunális Szervezet Intézményvezetői beosztására

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárospataki Kommunális Szervezet
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.06.18. – 2021.06.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Dózsa György utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Főbb tevékenységek: parkosítás, zöldterület létesítése, gondozása, egyes építési munkák, tájrendezés, tervezés, közterület tisztítás, bútorgyártás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • Főiskolai vagy egyetemi végzettség;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közgazdasági, műszaki, területfejlesztési – városfenntartási – vagy agrár szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség;
 • Közgazdasági, műszaki, területfejlesztési – városfenntartási – vagy agrár szakirányú főiskola vagy egyetemi végzettséget igénylő területen szerzett legalább 3 éves szakmai vagy vezetői gyakorlat;
 • Számítógép felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • A Sárospataki Kommunális Szervezet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • A szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okiratok;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Nyilatkozat arról, ha a pályázó pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. június 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aros János polgármester nyújt, a 06/47-513-250 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/3257-2/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Aros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • sarospatak.hu – 2018. március 29.
 • Zemplén Televízió – 2018. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel