Sárospatakon tartották az Arany János Tehetséggondozó Program XIV. Tehetségkonferenciáját

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ebből adódóan az év során több születésnapi programot is szerveznek. Egyik ilyen, hogy az intézményben rendezték meg az Arany János Tehetséggondozó Program XIV. Tehetségkonferenciáját. Az ÁVG alapítója a programnak, már 18 éve szerves részét képezik, így nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy ebben az ünnepi évben egy ilyen rangos konferenciának is otthont adhattak.

A március 22-24-e között megrendezett eseménynek kettős célja volt. Egyrészt fontosnak tartják a programban résztvevők, hogy évről-évre valamilyen szakmai, módszertani muníciót kapjanak a vállalt feladatokhoz, illetve tapasztalatokat is cserélhessenek a konferencia ideje alatt. Másrészt ahogy a program halad előre, úgy mindig újabb és újabb kérdések és megoldásra váró problémák vetődnek föl országos szinten, amelyekre válaszokat és megoldásokat kell közösen keresniük az érintetteknek.

A konferenciáról és a tapasztalatokról Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium igazgatója beszélt.

„A konferenciára plenáris előadókat hívtunk, akik vagy módszertani kérdésekkel foglalkoztak, vagy az AJTP helyét illesztették be a magyar közoktatás rendszerébe illetve a Klebelsberg Központ működésébe. A plenáris üléseken túl, az igazgatók valamint a programfelelősök és programgazdák szekciókban dolgoztak. Az igazgatók, a már korábban említett kihívásokkal kapcsolatos feladatokkal (pl.:tanulmányi ösztöndíj bevezetése, beiskolázási feltételek módosítása, önfejlesztési program indítása, továbbképzések szervezése) foglalkoztak, míg a programfelelősök a program egy-egy elemének módszertani kérdéseire kaptak ötletekkel bíró muníciót.

Előadóink között szerepelt Dr. Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelési helyettes államtitkára, aki előadásában az oktatáspolitika aktualitásairól, kiemelten az AJTP-t érintő kérdésekről beszélt. Elfogadta meghívásunkat Pánczél János, a Klebelsberg Központ Köznevelési Főosztályának főosztályvezetője. Előadása azért volt számunkra érdekes, mert az állami irányítás és fenntartás oldaláról világította meg az AJTP jövőjét. Nagy öröm volt számunkra azt hallani, hogy biztosítva van a program jövője, a fenntartó támogatja a további működést és ez rendkívül megnyugtató.
Szakmai jellegű előadást halhattunk Dr. Mező Ferenctől, aki az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának dékáni feladatokkal megbízott dékánhelyetteseként, a tehetséggondozás és a tanárképzés viszonyáról beszélt. Bodóczky István, az Igazgyöngy Alapítvány munkatársa egy olyan gondolatébresztő oktatásközpontú, komplex pedagógia módszert mutatott be, amely a mélyszegénységben élő diákok tehetséggondozásának példaértékű megoldási kísérlete.

Ezen kívül az AJTP egyéb elemeihez kapcsolódva Németh Imre, az NFM Kerékpároztatásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosi Iroda kormánybiztosi koordinációs referense a nyári vándortáboroztatás rendszeréről számolt be. Az AJTP-ben fontos elem a szabadidő tartalmas eltöltése, így örültünk, hogy talán erre az országos programra rá tudunk majd kapcsolódni. Dr. Fazakas Ida, főiskolai docens az Eszterházy Károly Egyetemről érkezett hozzánk, ő a pályaorientáció új módszertani megoldásait villantotta fel a programfelelősöknek, programgazdáknak. Páskuné Dr. Habil. Kiss Judit, egyetemi docens a Debreceni Egyetemen tanít, és az önismereti foglalkozások megújulási lehetőségeiről beszélt. Ezen kívül kihasználva a lehetőséget a Miskolci Egyetem intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettese, Dr. Czap László mutatta be azt az ösztöndíjprogramot, melyet az egyetem az AJTP-ben résztvevő diákok számára dolgozott ki. Ez azért fontos, mert a diákoknak egy jelentős része olyan rossz anyagi helyzetben van, hogy hiába nyer felvételt az egyetemre, nem tudja elkezdeni tanulmányait.

Öröm volt számunkra, hogy köszöntötte a résztvevőket Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Aros János, városunk polgármestere, valamint fenntartónk, Donkó József, a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója.

Mindezek mellett, a korábbi konferenciákat szervező iskolákhoz hasonlóan, mi is törekedtünk bemutatni iskolánkat, valamint a szűkebb környezetünk történelmi-, földrajzi- és kulturális adottságait. Így diákjaink bemutatták az AJTP-ben zajló tehetségfejlesztés néhány elemét, a programban résztvevők pedig meglátogathatták a MNM Rákóczi Múzeum Ágyúöntő Műhelyét, a felújított füzéri várat és a hercegkúti pincesort.” – mondta Tóth Tamás.

A képek egy részéért köszönet az ÁVG-nek!

Feltöltő

Fel