Sárospatak Város Önkormányzata 2018. március 23-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.


M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2018. március 23-án (péntek) 900 órára

a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal

Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

 

Napirend előtt:

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
    Előterjesztő: Aros János polgármester

 

Napirend:

1. Javaslat bölcsődei intézményi térítési díjra

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

2. Beszámoló Sárospatak város 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: dr. Téglás István. r. ezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

 

3. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

4. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Előterjesztő: Béli Zoltán a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodásra

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

7. Javaslat a Sárospataki Torna Club 2018. évi támogatására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézmény átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

9. Javaslat a Sándor és Nagy Kft-vel kötendő megállapodásokra

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

10. Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet intézményvezetői pályázati felhívására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Javaslat a Sárospatak 27. helyrajzi számú ingatlan – zsidó temető – gondozására, karbantartására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat a Sárospatak, Rákóczi út 45. szám alatti ingatlan Homlokzat-felújítási Alapból történő támogatására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat kerékpárút üzemeltetésének átadására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Egyéb ügyek

 

 

Zárt ülésen:

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

2. Egyéb ügyek

 

Sárospatak, 2018. március 14.

 Aros János

Feltöltő

Fel