Autonómiát Székelyföldnek!

Március 10. a székely szabadság napja. Ezen a napon Székelyföld mellett sok más településen tartanak szimpátiatüntetéseket, kiállva a székelyek autonómiatörekvése mellett. Sárospatakon 2013. óta a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) felhívására minden éven összegyűlnek a Wass Albert emlékkőnél azok, akik támogatják székely nemzettestvéreink jogos követelését. Civil szervezetünk szervezésében idén is megrendezésre került március 10-én a székelyföldi autonómia melletti szimpátiatüntetés a Wass Albert parkban.

A Himnusz közös eléneklése után sorrendben Tarnavölgyi László, a SWAK elnöke, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Sikora Attila alpolgármester szóltak a megjelentekhez. A szónokok felidézték e nap történelmi előzményét. 1854. március 10-­én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a Székely Vértanúkat. Bágyi Török János tanár, Martonosi Gálfi Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokos a Makk­-féle összeesküvés tagjaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani. A nemzeti önrendelkezés volt az a cél, amelyért életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak. A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is. A tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében. A Székely Szabadság Napja tehát valójában a Székely Vértanúk Emléknapja, s ez a nap az elmúlt években az autonómiaküzdelem legfontosabb napjává vált. Elhangzott, hogy a román adminisztráció közigazgatási terve a székelyföldi megyék elsorvasztását, illetve felszámolását vette célba. Ebben a történelmi régióban közel 75%­-os többséget alkot a magyar nemzeti önazonosságú székelység. Ha a tervezett intézkedések megvalósulnának, akkor jelentősen megváltoztatnák a lakosság arányait, korlátozva ezzel a székelyek nemzetközi normákból eredő jogait és szabadságjogait. A felszólalók emlékeztettek arra, hogy az autonóm székelyföldi régió létrejötte megfelel a szubszidiaritás európai elvének, amelyet több Európa tanácsi dokumentum is kifejez és az Európai Unió számos országában működik. Sajnos – mutattak rá a felszólalók – a román hatóságok sokszor mondvacsinált ürüggyel, jogi csűrés-csavarással akadályozzák az erdélyi magyarságot jogaik gyakorlásában, szimbólumaik viselésében. Véget kell vetni a kettős mércének és a székelyeknek is meg kell kapniuk azokat a jogokat, amelyeket más kisebbségek élveznek Európában – követelték a sárospataki szimpátiatüntetés szónokai.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő beszédében felhívta a figyelmet arra a kezdeményezésre, melynek célja, hogy minden, a székelyekhez hasonló helyzetben lévő, az Európai Unió területén élő közösség jogainak védelme megerősödjön. Végre forduljon Brüsszel is a valódi kisebbségek és a valódi kisebbségek igényei felé! “Az Unió egyre több mindenben próbálja meghatározni az életünket, a sokféleség helyett uniformizálni próbál mindent, de egyetlen esetben mégiscsak tartózkodik a cselekvéstől: ha az őshonos nemzeti kisebbségek jogait kell védelmezni. A székely szabadság napja lehetőséget ad arra, hogy ismét ráirányítsuk a figyelmet erre a bántó kettős mércére, erre a régi igazságtalanságra. Ma, amikor szerte a Kárpát-medencében összejönnek az emberek azért, hogy kiálljanak a székelység mellett, gondoljunk arra, hogy az aláírásunkon múlhat az ügyük sikere! Ha el tudjuk érni Európa-szerte, hogy egymillióan támogassák az őshonos kisebbségek ügyét, akkor a székelyek újabb munícióra tehetnek szert abban a küzdelemben, amit sokak helyett folytatnak itt, a Kárpát-medencében – mutatott rá Sárospatak parlamenti képviselője.

A beszédek elhangzása után Lencsés Anna, a SWAK tagja mondta el Szilágyi Béla Székely miatyánk című versét, majd a Halom Dalkör színvonalas összeállítását hallgathatták meg a jelen lévők. Az emlékező közösség a Szózat és a Székely himnusz közös eléneklésével zárta a mintegy félórás sárospataki szimpátiatüntetést, melynek legvégén a résztvevők együtt kiabálták jó hangosan: “Autonómiát Székelyföldnek!”

(Fotók: Pándy-Szekeres Dávid)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel