A Carolina Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Carolina Óvoda és Bölcsőde – Sárospatak

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Carolina Óvoda és Bölcsőde – Sárospatak
1 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.01-2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:    Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényes jogszabályoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának, valamint az intézmény pedagógiai programjának megfelelő oktató-, nevelő- és fejlesztőmunka végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus szakképesítés,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok, óvodapedagógusi oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Carolina Óvoda és Bölcsőde – Sárospatak címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Sárospatak Város Honlapja – 2018. március 8.
  • www.carolinaovoda.hu – 2018. március 8.
Feltöltő

Fel