A MNM Rákóczi Múzeuma a várban található kávézót szeretné üzemeltetésre bérbeadni

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM VAGYONKEZELÉSÉBEN ÁLLÓ
3950 SÁROSPATAK, SZENT ERZSÉBET ÚT 19. SZ. ALATTI  MNM RÁKÓCZI MÚZEUMA 

KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

A Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.), a továbbiakban Kiíró, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Törvény), illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján üzemeltetésre (bérbeadásra)

egyfordulós nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében álló, a természetben 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. szám alatt található, 169. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan területén elhelyezkedő, 235 m2  összterületű, „Kávézó és kapcsolódó helyiségei” megnevezésű ingatlanrész üzemeltetését, amely magában foglal egy 138 m2 alapterületű Kávézót, egy 56 m2 alapterületű felszerelt főzőkonyhát, egy 41 m2 alapterületű pince-raktárat.

Az üzemeltetés formája középtávú, a szerződéskötéstől számított 3 éves határozott időtartamú bérleti szerződés, többcélú hasznosítással (vendéglátó-kiskereskedelmi, rendezvényszervezés), amely szerződés egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

Az ingatlanok, illetve ingatlanrészek per-, teher-, és igénymentesek.

 

Pályázati ajánlatok benyújtásának határideje

A pályázati felhívás közzétételétől, vagyis 2018. február 6. napjától számított harmincegyedik nap, vagyis 2018. március 9. (péntek) 12.00 óra.

 

Pályázatok benyújtásának helye és módja
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, postai úton vagy személyesen, illetve meghatalmazott útján a Kiíró 1053 Budapest, Magyar utca 40., II. emeleti címén a Magyar Nemzeti Múzeum Gazdasági Igazgatóságán kell benyújtani, úgy hogy a pályázati ajánlat a benyújtás határidejének lejárta előtt a Kiíróhoz megérkezzék.

A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Pályázat – MNM RM KÁVÉZÓ” jelige feltüntetésével, 5 példányban (1 eredeti és 4 másolati példányban) kell benyújtani.

 

Pályázati dokumentáció, felvilágosítás kérés
A teljes Pályázati felhívás és dokumentáció, illetőleg a kitöltendő formanyomtatványok a http://www.rakoczimuzeum.hu honlapon a Múzeum / Közérdekű információk / Pályázatok menüpont alatt, valamint az https://mnm.hu/ honlapról letölthetők, illetve megtekinthetők papír alapon a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma gazdasági irodájában (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.) munkanapokon 09:00-tól 15:00 óráig.

A Pályázati dokumentumok letöltéséhez KATTINTSON IDE!

 

Feltöltő

Fel