Thaly Kálmán életét idézte meg a Sárospataki Irodalmi Olvasókör legutóbbi összejövetelén

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör februári összejövetelén Thaly Kálmán, híres politikus, történész, költő emlékét idéztük. Bevezetésként Czabányi Attila, kitűnő tolmácsolásában hangzott el Petőfi Sándor: Rákóczi c. költeménye. Ezután “Thaly Kálmán élete és munkássága” címmel Korompai  Balázs, történész, a debreceni Déri Múzeum főmuzeológusa vetítettképes előadását hallgattuk meg.

Thaly Kálmán, 1839.január 3-án, nagymadi Bartalos Katalin és Thaly Lajos, Esztergom vármegye közigazgatási főbírája gyermekeként, Csépen jött a világra. A középiskolai tanulmányai színhelye Pozsony és Pápa, majd Pesten a református teológia ,később a jogtudományi és bölcseleti tantárgyak hallgatója volt. 1860-tól a Pesti Napló szerkesztőségi tagja, 1864-től a pesti református főgimnázium magyar szakos tanára. 1864. január 20-án a Magyar Tudományos Akadémián a székfoglalót Bottyán János, a nagy fejedelem kiváló tábornokáról tartotta meg. Elindította a Rákóczi Tár sorozatot, egymás után jelentek meg II. Rákóczi Ferenc fejedelemmel, és a kuruc korral kapcsolatos értékes,hiánypótló munkái.

1869. március 9-én a Honvédelmi Minisztérium titkára, majd osztálytanácsosként tevékenykedett. Hat év után kérte a felmentését, ezután csak történeti kutatómunkával foglalkozott. 1867-75. között a Történelmi Társulat titkára, a Századok c. folyóirat szerkesztője. 1878-ban a ferencvárosi kerület országgyűlési képviselője. Az 1880-as évek végén kezdte el II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai hamvai felkutatását, a sírhelyek azonosítását

1882-től huszonhét évig a debreceni első kerület képviselője volt. 1892-ben meglátogatta a torinói száműzetésben élő Kossuth Lajost. 1894-ben a kassaiak levélben kérték, hogy II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvait Kassán helyezzék el, mivel a város a fejedelem székhelye volt. 1901-ben a párizsi Világkiállításon a híres “huszárterem” létesítése tervét, a tudományos kutatómunkáját Szent István- Lovagrenddel díjazták.

1903-ban Thaly Kálmánt, Kassa díszpolgárának választották meg. A Millennium alkalmából a kolozsvári egyetem tiszteletbeli, a bölcseleti kar díszdoktorrá választotta meg. 1904-ben a király elfogadta Thaly Kálmán több évtizedes kérelmét, és elrendelte II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvai hazahozatalát.

1906. október 28-án érkezett meg Kassára a hamvakat szállító vonat, az éjszakai órákban mindenhol, nagyon sokan várták a Fejedelmet. ”Tóth Laczi debreceni városi hajdú érzékletesen írta le a hamvakat várók által gyújtott örömtüzeket.” Október 29-én a kassai Szent Erzsébet-dómban helyezték el II. Rákóczi Ferenc fejedelem, édesanyja Zrínyi Ilona, Rákóczi József, a fejedelem gyermeke, gróf Bercsényi Miklós és felesége gróf Csáky Krisztina, gróf Eszterházy Antal és Sibrik Miklós hamvait. Thököly Imre földi maradványait, Késmárkon, október 30-án temették el.

1909. szeptember 26-án hunyt el Thaly Kálmán, a régi barátja, Polyák Béla Trencsén megyei, zabláti birtokán. A pozsonyi Kecskekapui temetőben van a végső nyughelye.

Thaly Kálmán nem alapított családot, a végrendeletében a pozsonyi és a budapesti lakásában lévő  személyes tárgyait, páratlan értékeit Debrecen városnak hagyta örökül. A különleges és rendkívül értékes relikviák végső helye a Déri Múzeum, ahol négy vitrinben Stróbl Alajos: Thaly Kálmán mellszobra, a hamvak hazahozatalával kapcsolatos fotók mellett, a pozsonyi és a pesti lakása bútorai, íróasztalok, a különleges álló íróasztal, a megjelent könyvei, egy márványdarab Bercsényi Miklós sírjáról, Thaly Kálmán díszkardja, a díszpolgári oklevelek, értékes fotók, a levelezései, az Aranytoll ajándék, a Történelmi társulat emlékplakettje, néhány asztali tárgy, értékes festmények, az álló íróasztalon egy kis Rákóczi mellszobor, Thaly Kálmán kedvenc karosszéke és számos értékes relikvia várja az érdeklődőket.

Thaly Kálmán 1882-től haláláig Debrecen egyik kiváló országgyűlési képviselője volt, 1903. május 23-án a város díszpolgárának választották meg.

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Korompai Balázs, a debreceni Déri Múzeum kiváló történész, főmuzeológus páratlan, értékes és színvonalas, képekkel illusztrált előadását. A különleges kutatómunkájához további sok sikert, elismerést kívánunk.

Alig van hazánknak számbavehetó köz- vagy magánlevéltára, könyvtára vagy gyűjteménye, melyet fáradhatatlan szorgalommal át ne buvárolt volna, hogy összehordja az épitőanyagot, melynek segélyével Rákóczi Ferencz szabadságharczának története felépüljön. (Thaly Kálmán) egész hosszu életét erre a czélra szentelte.”

Halász Magdolna
Olvasókör elnöke,
ny.könyvtárigazgató

Feltöltő

Fel