Beszámoló a sárospataki Wass Albert felolvasóestről

Idén immár tizenegyedik alkalommal hirdették meg a Wass Albert felolvasóestet. A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) idén is csatlakozott a nemes szépirodalmi kezdeményezéshez. Az egyesület felhívására a Sárospataki Református Egyházközség Lelkészi Hivatala Lorántffy-termében gyűltek össze azok, akik vállalták, hogy Wass Albert – és más kiváló magyar szerzők – műveiből felolvasnak. A sárospataki felolvasóesten megjelentek február 23-án 18 órától másnap hajnali 1 óráig olvastak fel kisebb szüneteket tartva.

A megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. Az egyesület elnöke megnyitó gondolataiban arról szólt, hogy idén is több tucatnyi helyszínen – a Kárpát-medencében és azon is túl – gyűlnek össze a magyar irodalom kedvelői, hogy Wass Albert és más kiváló magyar szerzők műveiből felolvassanak. Van abban valami kellemesen megborzongató és erőt adó, hogy ennyi helyszínen egyszerre, egy időben gyűlnek össze Wass Albert és a magyar irodalom kedvelői. A magyar irodalom, a magyar szépirodalom ünnepe egy ilyen felolvasóest, amely alkalmat ad arra, hogy újra és újra megcsodálhassuk a gazdag magyar irodalom gyöngyszemeit, elsősorban természetesen Wass Albert alkotásait.

Ez a szépirodalmi kezdeményezés továbbá alkalom Wass Albert – talán legfőbb – üzenetének közvetítésére: magyarok, akik a Kárpát-medencében és szerte a világban éltek, merjetek magyarok lenni és legyetek büszkék magyarságotokra! Vagyis az ilyen felolvasóesten elhangzó gondolatok összekötnek bennünket, magyarokat itt a Kárpát-medencében, és azon is túl. Wass Albert művei, az elhangzó írásai közelebb hoznak bennünket egymáshoz, az író gondolataihoz  és azon felismeréshez, hogy az erdélyi író életével, munkásságával és tisztességével vívott ki rangot egyrészt a magyar irodalomban, másrészt a magyarság emlékezetében. Életét, műveit átszövi, meghatározza a nemzeti hovatartozása és elkötelezettsége. Az emigrációban is magyar írónak vallja magát, aki ezer szállal kötődik az ő szeretett magyar nemzetéhez, Magyarországhoz és persze szűkebb otthonához, Erdélyhez, amelyről mindig olyan kedvesen beszél és amelynek olyan gyönyörű leírását adja számos regényében. Esztétika, erkölcs és hazaszeretet ötvöződik írásaiban, amelyek együttes erővel lebilincselően és magával ragadóan hatnak az olvasóra. Wass Albert hangja a tisztaság, a romlatlanság és a hazaszeretet hangja, amely az olvasó szívéig hatol.

Az idei felolvasóestre a Wass Albert Emlékév keretében került sorra, hiszen idén kettős kerek évforduló alkalmából emlékezünk egyesületünk névadójára: születésének 110. és halálának 20. évfordulója alkalmából határon belül és kívül emlékező rendezvények sorát tartják 2018-ban. Talán ezért is voltak a mostani sárospataki felolvasóesten a szokottnál is többen, köztük Sárospatakon, sőt a megyén kívülről is. Megtisztelte a szépirodalmi eseményt közreműködésével Erdélyi Klaudia, a Zemplén Televízió egykori és a Duna Televízió jelenlegi munkatársa is. Itt volt a Halom Dalkör több tagja, akik nem csak felolvastak, hanem pár dal előadásával tették színesebbé a rendezvényt.

A hétórás felolvasóest során elsősorban Wass Albert művei – regényei, novellái, karcolatai, levelei, drámai és vidám hangvételű írásai, versei – hangoztak el, mely minden esetben tetszés nyilvánításra ragadtatta a hallgatóságot. Újból és újból rácsodálkoztunk sorai nagyszerűsége mellett azok – sok esetben –  időszerűségére is. Wass Albert művei tanítanak és eligazodást, kapaszkodót nyújtanak egy kiszámíthatatlan folyású világban. A résztvevők ismét megbizonyosodhattak e kiváló szépirodalmi kezdeményezés teremtő erejéről, közösségformáló, nemzettudatot erősítő jellegéről. Mindannyian azzal az érzéssel búcsúztunk, hogy alig várjuk a tizenkettedik Wass Albert felolvasóestet.

Köszönjük Fodor Nagytiszteletű Úrnak, hogy ezúttal is rendelkezésünkre bocsátotta a Lorántffy-termet.

Fotók: Pándy-Szekeres Dávid

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel