Összefoglaló a januári képviselő-testületi ülésről

Sárospatak Város Önkormányzatának január havi képviselő-testületi ülésének legfontosabb napirendjeiről, Sikora Attila, alpolgármester számolt be.

„Legfontosabb napirendünk januárban általában az éves költségvetés tárgyalása, mely meghatározza az éves működési keretünket. 2018-as költségvetésről elmondható, hogy végre egy nagyon minimális elvárt állami támogatással számol, mely összesen 40 millió forint.
A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 6,422,991 e Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 3,786,385 e Ft-tal egészít ki, így összesen 10,209,376 e FT forrás fog rendelkezésünkre állni, mely jelentősen nagyobb az előző évi eredeti előirányzattól. 
Véleményem szerint nagyon szépen alakult az idei költségvetés.

Az önkormányzat intézményei is megtárgyalták a költségvetéseiket, van amelyikük kisebb, van amelyikük nagyobb összeggel kerül támogatásra.

A Helyi Értéktár Bizottság 2017- es év második félévi munkájáról is hallottunk egy beszámolót. Nagyon gazdag az Értéktárunk, rengeteg érték van Sárospatakon, amelyeket bemutathatunk. Két új értéket is felvételre került most, melyek a Tanítóképző Főiskola épülete és a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely.

Tárgyaltuk a Sárospataki Tankerület által kért hozzájárulást is. Nyertes pályázatuk van, melyből az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium illetve a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületére napelemeket helyeznek majd fel, így a villamos-energiahálózatukat fejleszthetik az intézményeknek. Ehhez kértek tulajdonosi hozzájárulást, melyet természetesen megadtunk.

Tárgyaltunk az útépítésekre, útjavításokra fordítandó összegről, és a közbeszerzés megindításáról is. Idén ismét 25 millió forint az a keretösszeg, amelyet erre fordítunk majd. Az útjavításhoz szükséges aszfaltnak a közbeszerzését már most elindítottuk, hogy amint kinyitnak az aszfaltkeverő üzemek, már el legyen eldöntve, honnan hozatjuk majd.

Két napirendben is érintettük a „Keller-lakóparkot”. Korábban erre a területre kidolgoztunk egy kedvezményes telekvásárlási rendszert, mellyel az építkezőket szerettük volna segíteni. Testületi ülésünkön most végre megtörtént az első két adás-vételi szerződés elfogadása, így most már biztos, hogy ketten építkezésbe fognak itt. Bízunk benne, hogy ez majd mások kedvét is meghozza az ezen a területen való építkezéshez.

Tájékoztatót hallgattunk meg a lejárt szállítói állományok alakulásáról is. Jó volt hallani, hogy nincs olyan tartozása az önkormányzat intézményeinek, amely hosszabb idejű lejárt tartozás lenne, tehát nem rendelkeznek lejárt szállítói állománnyal.” – mondta az alpolgármester.

Feltöltő

Fel