Wass Albertre emlékezett halála évfordulója alkalmából a Sárospataki Wass Albert Kör

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) könyvbemutatóval egybekötött előadással emlékezett meg az egyesület névadójáról február 19-én a Wass Albert Emlékév keretében. Idén kettős kerek évforduló alkalmából tartanak megemlékezéseket Magyarországon belül és kívül. Wass Albert erdélyi magyar író ugyanis 110 évvel ezelőtt született a Kolozsvárhoz közeli Válaszúton, és 20 évvel ezelőtt, 1998. február 17-én hunyt el a floridai Astorban. Halála évfordulója alkalmából Dr. Balázs Ildikó Wass Albert-díjas kutató, író, fordító tartott előadást Wass Albert hitvilága címmel legújabb könyve kapcsán a Sárospataki Református Egyházközség Lelkészi Hivatala Lorántffy-termében.

A szép számú hallgatóság (kiknek soraiban sátoraljaújhelyi és nyíregyházi vendégek is helyet foglaltak) azt is megtudhatta, hogy az előadó édesapja, néhai Balázs András a Wass család vasasszentgothárdi uradalmának gazdatisztje volt 1937-1938-ban. Gróf Wass Albertet képzett gazdászként, íróként és a munkaadójaként is tisztelte. Ez a tisztelet – sajnos – nem mindenki részéről tapasztalható. “Sokan és sokat írnak, cikkeznek Wass Albertről. Olyan személyek is, akik valamilyen politikainak mondott csoportosulás tagjaként valamifajta elvi ösztönzéstől hajtva egyetlen sorát sem olvassák el. A tudatlanság mindig ártalmas. Olyanok fújnak parancsuralmi jelképet a szobrára, akik nem ismerik a Farkasvermet, nem ismerik a Kard és kaszát, és nem olvasták A funtineli boszorkányt, amely könyvet Corneliu Caltea, a marsováráshrleiy rádió román tagozatának egykori munkatársa fordított le románra, s ezt a műfordítás-kötetet a román olvasók is megdöbbenve olvasták, mert elismerték, hogy aligha van román szerző, aki szebben, mélyebb érzéssel jelenítette volna meg a román népet, mint Wass Albert. A főhősnője, a boszorkányos Nuta – Anuta- is egy egyszerű román hegylakó volt.” – hangzott el az előadás során.

Wass Albert mély empátiával ábrázolt magyart, székelyt, románt, zsidót, örményt és szászt, majd németet és amerikait. Monumentális életművet hagyott hátra, több mint 50 könyvvel. Számos művét több nyelvre lefordították. Idehaza az addig tiltó listán szereplő szerzőt a rendszerváltozás után fedezték fel az olvasók, akik körében népszerűsége azóta töretlenül növekszik. Született Erdélyben, elmenekült Németországba, és Amerikában lelt új hazára. Onnan figyelte hátrahagyott hazája sorsát. Művei istenhitről, hazaszeretetről, a hazáért való aggódásról szólnak. S mindezeket személyes élete, az át- és megélt sors és példamutatása teszik hitelessé. “Wass Albert látnok volt. Próféta volt. Akinek érdemes szavára figyelni, sorait megszívlelni, üzenetét komolyan venni. Jövőlátását unokáink igazolni fogják.” – állapította meg Balázs Ildikó, aki a saját maga által feltett kérdésre – Mit emelhetne ki Wass Albert hosszú művészi útjából? – így válaszolt: “A személyes kötődésen túl az író istenhitét, hitvilágát, hiszen ez adja az írások megtartó erejét. Wass Albert nem üres bestsellert írt, s bár művei a népszerűségi listán ma is előkelő helyet foglalnak el, érződik bennük, hogy szerzőjüknek tartása van: egy mély hit, mely kegyelmi adomány.”

Az előadás után a jelen lévők hozzászólhattak, kérdéseket tehettek fel. Ezek során az író számos műve mellett természetesen szóba került a koncepciós eljárásban született halálos ítélet, mely a mai napig hatályban van Romániában és amely miatt Wass Albert kényszerű távozása után soha többé nem térhetett vissza az ő szeretett Erdélyébe.

A tartalmas kétórás előadás után a hallgatóság új információkkal és érzelmileg is gazdagabban térhetett haza. A helyszínen lehetőség volt Balázs Ildikó legújabb könyvét megvásárolni. Az előadó a jövőben is folytatja Wass Albert életének és munkásságának kutatását, így minden bizonnyal újabb könyvekre, tanulmányokra és előadásokra számíthatunk Balázs Ildikótól.

Köszönjük a színvonalas előadást.
Köszönjük Fodor Nagytiszteletű Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Lorántffy-termet.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel