Tompa Mihály költészete volt a témája a februári irodalmi teadélutánnak

Tompa Mihályt gyakran említik Petőfi és Arany mellett a „nagy triász” harmadik tagjaként. Akárcsak Petőfi vagy Arany, Ő is a társadalom mély rétegéből emelkedett fel, csak életútja nehezebb, szomorúbb volt, mint társaié. Tompa Mihály szerénysége, művészi egyénisége sokkal érdekesebb, mint ahogy irodalmi köztudatunkban él.

Sajátos egyéni hangja, a népi költészet korabeli megtestesítője. Élete végéig a nemzet függetlenségét hirdette, mely gondolatok költeményeiben is megjelentek. Szülővárosában a mai napig nagy tisztelet övezi személyét, iskola viseli a nagy költő nevét, szobrát Rimaszombatban az elmúlt évben felújították. A nevét viselő iskola tanulóitól számos versét meghallgathattuk, néhányat megzenésített formában is. Versei által megismerhettük gondolatait, érzéseit és hazafiságát.

Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után

„S te mit mivelsz? Mi sors kiséri életed?
Megadta a remény, mivel kecsegtetett?
Ha hallanád szavam, tudom mit érzenél:
Szivet cseréljen az, aki hazát cserél!”

Trembeczkiné Ligay Klára

Feltöltő

Fel