Sárospatak Város Önkormányzata 2018. február 23-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.


M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2018. február 23-án (péntek) 900 órára

a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

Napirend előtt:

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
    Előterjesztő: Aros János polgármester

 

Napirend:

1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

2. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők és bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 19/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

4. Javaslat az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról szóló 23/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjára

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi tevékenységéről és a társaság 2018. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

8. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

9. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. között létrejött Bérleti szerződés 8. számú módosítására

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Javaslat a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

11. Javaslat a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönre

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat a 2018. évi sporttámogatások felosztására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

13. Javaslat a Sárospatak, Határ utca (1093. hrsz.) útburkolatának felújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Javaslat befejezetlen beruházások selejtezésére

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (az anyag később kerül kézbesítésre)

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter a Helyi Választási Iroda vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Tájékoztató a 2017. évi testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

18. Egyéb ügyek

 

 

Zárt ülésen:

 

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

2. Javaslat a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozására

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

3. Egyéb ügyek

 

Sárospatak, 2018. február 16.

Aros János

Feltöltő

Fel