Az Országos Ruszin Önkormányzat fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte Sárospatakon

Sárospatakon tartotta az Országos Ruszin Önkormányzat a fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett emlékülését. A résztvevők először egy Parakliszon vehettek részt a Szent Péter- Szent Pál görögkatolikus templomban, majd ezután kezdődött meg az ülés A Művelődés Házában.

A megjelenteket Kozsnyánszki János, a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőnek, aki így fogalmazott:

„Megtiszteltetés és öröm, hogy a magyarországi ruszinok közössége ezt a várost választotta e jeles nap ünnepi programjának helyszínéül. Húsz év nagy idő, és azt hiszem, hogy ezen évforduló ünnepi helyszínének kiválasztása kapcsán okkal esett latba nemcsak településünk múltja, hanem elhelyezkedése is. Sárospatak neve egybeforrott II. Rákóczi Ferenc nevével, s bizton mondhatom, hogy a ruszinok, mint a vezérlő fejedelem leghűségesebb népe, a „gens fidelissima” is joggal mondhatják ugyanezt magukról. A ruszinok egy olyan pontján gyűlhetnek össze hazánknak, amely a görög katolikus egyház számára is fontos, hiszen I. András királyunk felesége, Anasztázia királynő révén egészen korán, ezer évvel ezelőtt megjelent az a rítus, amit a ruszinok mellett sok magyar, és más szomszédos országban élő nemzetiség tagjai is követnek. Itt, Zemplén vármegye déli felében nem tekinthetünk el attól sem, hogy Magyarország területi veszteségei előtti időszakban bizony e térség egyik legmeghatározóbb csoportjaként tekinthettünk a ruszinokra, és még így, e szétszakított régió részeiben is meg tudták őrizni hitüket, önazonosságukat és hagyományaikat, minden viszontagság ellenére, a történelem viharaiban. Tisztelet illeti ezért az egész ruszin közösséget, és megtiszteltetés városunk számára, hogy ezt a fontos évfordulót együtt tölthetjük el. Isten hozta Önöket Sárospatakon!

Az évfordulók mindig alkalmat adnak a visszatekintésre. Meggyőződésem, hogy a tanulságok levonása most sem haszontalan, hiszen egy olyan időpontban gyűlhetünk össze, amikor már megvonhatjuk a mérlegét annak a kivételes periódusnak is, amelyben a ruszinok nemcsak a nemzetiségi önkormányzás keretein belül, közvetetten, hanem a törvényalkotás részeseként közvetlenül is befolyásolhatták sorsukat, együttműködve a többi nemzetiségi szószólóval. Hazánk Alaptörvénye szerint „a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.” Nagyon fontosnak tartom, hogy a jogi keretek mellett a nemzetiségi kultúra ápolásához, az önazonosság megőrzéséhez szükséges anyagi források is rendelkezésre álljanak, és úgy vélem, hogy ebben nem voltunk sikertelenek. A ruszinság, mint több ország területén élő nemzetiség számára ez a minimum, amit nyújthatunk.” – mondta Dr. Hörcsik Richárd.

Az Országos Ruszin Önkormányzat elmúlt 20 évének legfontosabb mérföldköveiről Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója emlékezett meg, majd Sikora Attila, Sárospatak alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.

„Ennek a történelem országútjára vetett kis népnek önnön léte igazolásában elsősorban saját hagyományaihoz kellett visszatalálnia. Gyökereik erősek, épek és a mai feladatuk nem reménytelen az etnikai reneszánsz és regionalizmus korában. A ruszinság történelmi sorsa nem mindennapi, s nem mindennapi tanulságokat hordoz. Tanulságokat, melyek valamennyi Duna-medencei nép számára hasznosak lehetnek. A hazai ruszin közösség legfontosabb feladatának a közösség egységének megerősítése, az anyanyelv, a kulturális értékek és a hagyományok megőrzése tekinthető. A Kárpát-medence soknemzetiségű, egymással szorosan összefüggő kultúrája olyan érték, amelyet nem veszíthet el újra Európa.” – mondta az alpolgármester.

A köszöntők után Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke átadta a 2004-ben alapított Hodinka Antal-díjat. Minden évben az Önkormányzat közgyűlésének döntése alapján ítélik oda annak a személynek, aki a legtöbbet tette az adott évben a ruszin nemzetiségért. 2018-ban Hodinka Antal-díjat vehetett át Rakaczki Mária, Szónoczki Mária és Anna Plišková.

Az ülés végén ruszin nemzetiségi dalokat énekelt a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Dalkör, a Múcsonyi Hagyományörző Pávakör és a Vámosújfalui Ruszin Dalkör. Ezt követően a jelenlévők egy közös ebéden vettek részt, melyet kötetlen beszélgetés kísért.

Feltöltő

Fel