Tájékoztatás a hulladékudvar működéséről!

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

A Sárospataki Kommunális szervezet telephelyén működő hulladékudvar műszaki okok miatt átmenetileg zárva tart, így a sárospataki lakosok a sátoraljaújhelyi hulladékudvart tudják igénybe venni.

A sátoraljaújhelyi hulladékudvar nyitvatartási rendje:

Szerda – Péntek: 10:00 – 18:00
Páros héten szombati napokon: 8:00 – 16:00

 

A beszállítható hulladékok köre:

A háztartásban keletkező

Nem veszélyes hulladékok

  • építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, ezek keveréke);
  • papír és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia;
  • zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lomb, egyéb fahulladék;
  • nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök);
  • elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, televízió, rádió, kisméretű háztartási készülékek);
  • fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas, acél stb.);
  • sütőolaj.

 

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint az esedékes közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló bizonylat (csekk) másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.

A beszállítható hulladékok mennyisége:

A hulladékudvarban ingatlanonként negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék helyezhető el. A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási (papír, karton, PET palack és PE fólia), valamint üveg- és fémhulladékok, melyek korlátlan mennyiségben átadhatók a hulladékudvarban.

A hulladékudvarok használatának szabályairól és nyitva tartásáról a www.bmhnonprofit.hu oldalon további tájékoztatást találnak.

Aros János
polgármester

Feltöltő

Fel