Beszámoló a Sárospataki Irodalmi Olvasókör idei első összejöveteléről

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör 2018.évi első összejövetelén a Magyar Kultúra Napja városi programjához csatlakozva „Itt az írás, forgassátok! A Himnusz megzenésítésének története” c. különleges előadás részesei voltak az Olvasóköri tagok és az érdeklődők.

Bevezetésként Czabányi Attila, kedvenc versmondó művészünk színvonalas közreműködésében hangzott el Kölcsey Ferenc Himnusz c. nagyhatású alkotása, majd elénekeltük a megzenésített változatát.

Ezután a Körünkben is nagy tiszteletnek örvendő Dombóvári János, a sátoraljaújhelyi Lavotta János Művészeti Iskola kiváló igazgatója, elismert hegedűművész színvonalas, különleges előadását hallgattuk meg. Megtudhattuk, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a „Hymnus,a magyar nép zivataros századaiból” c. nagyhatású költeményét. 1844.február végén Bartalay András, a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot írt ki a Himnusz megzenésítésére. A benyújtás határideje 1844. május 1. volt. A zsűri 1844. június 15-én bírálta el a beérkezett 13 pályaművet, és egyhangú döntés  született. A nyertes Erkel Ferenc, ”Itt az írás, olvassátok, érett ésszel józanul” c. pályamunkája volt és a kiváló zeneszerző, húsz arany pályadíjban részesült. Meghatóan szép, hogy 1893. június 15-én távozott az élők sorából Erkel Ferenc, a nyertes zeneszerző.

A pályamunkák közül később öt eredeti példányt találtak meg és Hámori József, kulturális miniszter jóváhagyásával lemez formájában kiadták. Az első pályázatban a Himnusz zenéje verbunkos volt, a másodikban operai feldolgozás, a harmadikban vegyeskar, zenei aláfestéssel, a negyedikben vegyes kar, mozgalmi zenei aláfestéssel, az ötödikben Egressy Béni zenéje volt, aki úgy vélekedett, „bár tallérral nem illettek, csak a gúnytól kíméljenek”, és a hatodik változatban szerepelt Erkel Ferenc munkája, amelyet a legszebbnek tartottak. Mindezek bizonyítják, hogy „mennyire nehéz volt megfelelni a Himnusz szövegének”. A Himnusz műfaja ima, fohász, különleges érzésként dobogtatja meg a szívünket és a lelkünket.

A nyertes pályaművet 1844. július 2-án, a pesti Nemzeti Színházban mutatták be, és 1844 .augusztus 10-én, az Óbudai Hajógyárban, a Széchenyi gőzhajó avatásán is elhangzott. 1903-ban ismerték el a hivatalosság tényét, de nem lépett hatályba. A Boldogasszony Anyánk c. egyházi ének helyett a Himnusz, hivatalosan az 1989. évi XXXI. Törvény 36.§.-a szerint került be a Magyar Köztársaság Alkotmányába. A műfaja óda, egyben himnusz, a különböző ünnepségeken, összejöveteleken, hazai és külföldi versenyeken a vers elő szakaszát éneklik el.

A Himnusz a képzőművészetekben is megjelent. Gyulán látható Erkel Ferenc szobra, Kallós Ede alkotása. A talapzatán a Himnusz első sorai olvasható. Budakeszin 2006-ban avatták fel V. Majzik Mária Himnusz- szobrát. A hét ívből álló sugarak mentén a Himnusz sorai olvasható, és 7×3 bronzharanggal csendül fel Erkel Ferenc halhatatlan műve. A soproni evangélikus temetőben Szokolay Sándor síremlékén is olvasható a Himnusz néhány sora. 1844-ben készült Erkel c. filmben is megörökítették a Himnusz fogadtatását. 2000-ben jelent meg Somogyvári Ákos és az Erkel Ferenc Társaság gondozásában egy CD ,amely Erkel Ferenc zenei munkásságával is kapcsolatos.

A Himnusz ünnepe egyben a Magyar Kultúra Emlékünnepe is. 1985-ben Fasang Árpád zongoraművész javaslatára vezették be, mivel ezen a napon „tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát.” 1989-től Sátoraljaújhelyben a Magyar Kultúra Napján minden évben megrendezik az Erkel zongoraversenyt, a Himnuszmondó versenyt, és díjakat adnak át kulturális életben a legeredményesebben tevékenykedőknek.

Mindannyiunk nevében nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Dombóvári János igazgató úr, kiváló hegedűművész páratlan és lebilincselő előadását. A különleges pedagógiai és a  művészeti munkájához további sok sikert, elismerést és jó egészséget kívánunk!

Haza,nemzet és nyelv,három egymástól válhatatlan dolog;
ki ez utolsóért nem buzog,két elsőért áldozatokra kész
lenni nehezen fog.
(Kölcsey Ferenc)

Halász  Magdolna
Olvasóköri elnök

Feltöltő

Fel