Sárospatak Város Önkormányzata 2018. január 26-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában

biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2018. január 26-án (péntek) 900 órára

a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal

Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe

(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

Napirend előtt:

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
    Előterjesztő: Aros János polgármester

 

Napirend:

1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

3. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról

Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

 

4. Beszámoló az intézkedést igénylő fák kezeléséről

Előterjesztő: Béli Zoltán a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Javaslat használatba adási szerződés megkötésére és a 271/2017. (XII. 15.) KT. határozat visszavonására 

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és Sárospatak Város Rendelőintézete közötti Használatba adási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Javaslat a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. és Sárospatak Város Önkormányzata között fennálló távhő- és hőszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Javaslat a Sárospataki Tankerületi Központ által kért tulajdonosi hozzájárulásra

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

11. Javaslat a 2018. évre tervezett útépítési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat a polgármester cafetéria juttatására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Javaslat a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Javaslat a Sárospatak, Budai Nagy Antal utca 9. szám alatti ingatlan kedvezményes telekértékesítési program keretein belül történő értékesítésére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Javaslat a Sárospatak, Budai Nagy Antal utca 11. szám alatti ingatlan kedvezményes telekértékesítési program keretein belül történő értékesítésére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Javaslat a Sárospatak, Erdélyi út 18. szám alatt található helyiség bérbeadására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Javaslat a Magyar Bábjátékos Egyesület kérelmére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

19. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

20. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2018. január 19.

Aros János

Feltöltő

Fel