Tájékoztató a Városkép Védelméről szóló rendelet elfogadásáról

Tájékoztatjuk Sárospatak Város Lakosságát, az építésztervezőket és az építőipari kivitelezési tevékenységet folytatókat, hogy Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-Testülete törvényi kötelezettségének eleget téve 2017. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésén jóváhagyta Sárospatak Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint megalkotta a településkép védelméről szóló rendeletét.

A rendelet értelmében a polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le:

a) az építészeti értékei alapján a helyi védelem alatt álló épületeken, valamint a helyi értékvédelmi területen álló épületeken amennyiben

aa) az építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik,

ab) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,

ac) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

ad) az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, valamint

b) lakóépületen esetében

ba) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,

bb) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint

bc) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,

bd) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,

c) reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően,

d) utcabútor létesítése esetén,

valamint a klímaberendezés és klímaberendezések kültéri egységek épületet homlokzatán történő utólagos elhelyezése esetén.

A bejelentési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció tartalmáról, az eljárás menetéről, a rendeletről, a kézikönyvről tájékoztatást IDE KATTINTVA találnak.

Feltöltő

Fel