A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkaterve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

– A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja.

– A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőzően 2 héttel.

– Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.

– A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

– A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.

– A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak szerint vesznek részt a hivatal dolgozói, szükség szerint felkérésre-megkeresésre a véleményező bizottságok és az önkormányzati intézmények, egyéb szervek vezetői.

– Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

 

Az ülés ideje: január 26.

N a p i r e n d :

 1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésére

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról

Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

 1. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 1. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Javaslat a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

Az ülés ideje: február 23.

N a p i r e n d :

 1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára

Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 1. Javaslat a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 1. Javaslat a 2018. évre tervezett útépítési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Javaslat a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 1. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Tájékoztató a 2017. évi testvérvárosi kapcsolatokról

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

Az ülés ideje: március 23.

N a p i r e n d :

 1. Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

 1. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: tűzoltóparancsnok

 1. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Előterjesztő: Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet igazgatói pályázatának kiírására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Az ülés ideje: április 27.

N a p i r e n d :

 1. Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Beszámoló az adóztatásról

Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredménykimutatásáról

Előterjesztő: a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 1. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról

Előterjesztő: az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredménykimutatásáról

Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 1. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról

Előterjesztő: a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról

Előterjesztő: a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázatának kiírására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 1. Javaslat a 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Javaslat Junior Pro Urbe Díj adományozására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 1. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

Az ülés ideje: május 25.

N a p i r e n d :

 1. Beszámoló a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról

Előterjesztő: a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról

Előterjesztő: a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 1. Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredménykimutatásáról

Előterjesztő: a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Beszámoló Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 1. Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Javaslat a 2017. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés elfogadására

Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: jegyző, a Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság

 1. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Az ülés ideje: június 29.

N a p i r e n d :

 1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 1. Javaslat Sárospatak Város hivatalos honlapja szerkesztési feladatainak ellátására

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzéséről

Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

KONKRÉT IDŐPONTOKTÓL FÜGGETLENÜL – nem teljeskörű felsorolás –

 • javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására – szükség szerint –
 • javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására – kiírások függvényében –
 • önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása – szükség szerint –
 • javaslat helyi rendeletek módosítására – szükség szerint –
 • javaslat városrendezési és építési szabályzat módosítására – szükség szerint –
 • támogatási kérelmek elbírálása – kérelmek beérkezésétől függően –
 • gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, működésével kapcsolatos döntések meghozatala – szükség szerint –
Feltöltő

Fel