Karácsonyi ünnepség a Kisrefiben

Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog már négy kis gyertyaláng.
Azt mondta Jézus, visszajön még.
Újjá lesz akkor föld és ég!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Az adventi időszak zárásaként karácsonyi műsorral kedveskedtünk tanulóink szüleinek, nagyszüleinek és a meghívott vendégeknek.

Az ünnepség kezdetén Cseke Róza, ötödik osztályos tanuló szavalatát hallhattuk, melyet Fejér Zoltán intézményi lelkész igehirdetése követett. A hagyományokhoz híven ezen az alkalmon került sor első osztályosaink fogadalomtételére is. Ezt követően iskolánk hetedik osztályos tanulói betlehemes műsort adtak elő, osztályfőnökük, Takács Zoltánné vezetésével, melyben Dengelengi Bíró Péter prédikátor egyik írásának részletei, illetve azok átdolgozásai hangzottak el. Ez az első ismert feljegyzése a protestáns paraliturgikus, tehát nem templomi szertartás keretében előadott betlehemes játéknak, mivel a reformátusoknál nem volt szokásban a bibliai történetek templomi vagy iskolai előadása. A kéziratra egy túrócszentmártoni szlovák könyvtáros útmutatása nyomán Kilián István irodalomtörténész, a régi magyar drámajátékok jeles kutatója bukkant rá 1981-ben. E betlehemes egy töredék, egy 1659-ben megjelent könyv, Komáromi Csipkés György debreceni lelkész prédikációs gyűjteményének kemény kötéstáblájából került elő erősen megrongálódott állapotban, hiszen annak idején csak nyomdászati segédanyagként hasznosították, nem tulajdonítva neki különösebb értéket.

A műsorban az Angyali kar tagjaként közreműködtek iskolánk kórusának ötödik és hatodik osztályos tanulói. Köszönetet mondunk Bereczki Róbert tanár úrnak és Kopp Kinga, 10. a osztályos tanulónak a zenei kíséretért. Ezt követően az iskola közössége a 326. dicséret eléneklésével kívánt áldott ünnepeket mindenkinek.

Timáriné Király Sarolta
tagintézmény-vezető

Feltöltő

Fel