Sárospatak Város Önkormányzata 2017. december 15-én tartja Képviselő-testületi ülését

 

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában

biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2017. december 15-én (péntek) 900 órára

a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal

Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe

(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

Napirend előtt:

  • „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetések átadása
    Átadó: Aros János polgármester
  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
    Előterjesztő: Aros János polgármester

 

Napirend:

1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

2. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó új önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyására 

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  

4. Javaslat köztemető rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és a Kegyeleti Közszolgáltatási Megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

6. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

9. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek kifizetendő jutalomra

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

10. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete használatában lévő egyes eszközök térítés nélküli tulajdonba adására  

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

11. Javaslat közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés módosítására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat önkormányzati tulajdonú tavak haszonbérleti szerződésének módosítására, új haszonbérleti szerződés megkötésére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat a Sárospatak, Bláthy Ottó utca 10. szám alatti lévő ingatlanrész Digi Kft. részére történő bérbeadására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Javaslat a Sárospatak újság szerkesztési feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződésre

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Javaslat a Magyar Bábjátékos Egyesület kérelmére

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

16. Egyéb ügyek

 

 

Zárt ülésen:

 

 1. Javaslat a Magyar Kultúra Napja alkalmából adományozható kitüntetésekre

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

2. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

3. Egyéb ügyek

 

 

A Képviselő-testület 1400 órai kezdettel folytatja nyílt ülését, közmeghallgatást tart.

Helye: Újbástya Rendezvénycentrum (Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.)

 

Sárospatak, 2017. december 8.

Aros János

Feltöltő

Fel