A 140 éve született Ady Endrére emlékezett a Sárospataki Wass Albert Kör

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) emlékezni hívta az irodalom kedvelőit december 9-én a református lelkészi hivatal Lorántffy-termébe. A rendkívül zord idő ellenére nem kevesen jelentek meg, hogy egy irodalmi est keretében emlékezzenek meg a 140 éve született Ady Endréről.

Az egyesület tagjai és a megjelentek – akiket Tarnavölgyi László egyesületi elnök köszöntött – Földházi István és Pándy-Szekeres Anna SWAK-tagok szakavatott tolmácsolásában eleveníthették fel ismereteiket a XX. század egyik legjelentősebb költőjének életéről és munkásságáról. Ebben elhangoztak hányattatott, sokszor pénztelenség és betegség jellemezte sanyarú életének legfontosabb mozzanatai éppúgy, mint a kortárs szerzőkkel és a korabeli politikai vezetőkkel folytatott vitáinak összefoglalása. Ady önmagára úgy tekintett, mint aki kiemelkedik korának társadalmából és váteszként látja a magyar nemzet tragikus jövőjét. Aki “az Értől indul el S befut a szent, nagy Oceánba”.

A kistárkányi Orlovsky Erzsébet jóvoltából a közönség Ady számos versét hallhatta, az előadó hol prózában, hol dalban, gitárkísérettel adta elő színvonalas produkcióját. Az est második felében a jelen lévők közül bárki elszavalhatta, felolvashatta azt az Ady-verset, amellyel a megemlékezésre készült. A közönség soraiban jelen volt Czabányi Attila is, a város által jól ismert fiatal versmondó szintén elszavalt néhány Ady költeményt. Az adventi várakozás idején nem maradhattak ki a költő karácsonyi versei sem a repertoárból. S bár számos műve elhangzott, természetesen csak töredékét eleveníthették fel az emlékezők annak a hatalmas munkásságnak, amellyel Ady Endre a magyar irodalmat gazdagította. Mert bár személye lehet(ett) bármilyen ellentmondásos (ma úgy mondanánk, hogy megosztó), az vitathatatlan tény, hogy Ady a magyar irodalom és sajtó történetének egyik legragyogóbb tollú és egyben egyik legtermékenyebb szerzője. A SWAK elsősorban erről az Adyról emlékezett meg a közel kétórás irodalmi est alatt adventi várakozással.

Köszönjük a közreműködőknek, a résztvevőknek és végül, de nem utolsó sorban az est számára helyet biztosító dr. Fodor Ferenc Nagytiszteletű Úrnak, hogy együtt emlékezhettünk meg Ady Endréről születése 140. évfordulója alkalmából.

(Fotók: Gyárfás Pál és Pándy-Szekeres Dávid)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

 

Feltöltő

Fel