A Sárospatak Hegyközség pályázatot hirdet hegybírói tisztség ellátására

Sárospatak Hegyközség Választmánya

a „Hegyközségekről” szóló 2012.évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) 40.§(7) bekezdés alapján pályázatot ír ki

Sárospatak Hegyközség hegybírói tisztség ellátására

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő (8 óra/nap)

Kinevezés legkorábbi  időtartama:  2018. február 01. nappal  határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Sárospatak Hegyközség területe (3950 Sárospatak, Kossuth u. 50.)

Ellátandó feladatok: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára által meghatározott, Sárospatak Hegyközség közigazgatási területén a hegybírói feladatok ellátása a regionális titkár iránymutatása alapján. A hegyközségi törvény 40.§ (5) bekezdés szerinti a közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján meghatározott feladatok.

Munkabér és juttatások: a hegyközségi törvény 40.§ (5) bekezdés és (10) bekezdései szerint.

Munkavégzésre vonatkozó speciális előírások: a hegyközségi törvény 40.§ (7) bekezdés szerint a hegybíró munkáltatója a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegybíró felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a regionális titkár gyakorolja.

 • Pályázat feltételei:
 • legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség:
  • Középfokú mezőgazdasági végzettségek közül szakirányúnak az alábbi képzettségek minősülnek: Általános kertész, Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus, Borász, Borász technikus, Borfeldolgozó, Bortechnológus, Kertész, Kertész és növényvédelmi technikus, Szőlész-borász, Szőlész-borász szaktechnikus, Szőlő- és gyümölcstermesztő, Szőlő- és szaporítóanyag kertész, Szőlőtermelő és borkezelő, Szőlőtermelő, Szőlőtermesztő, Szőlőtermesztő és feldolgozó technikus, Vincellér,
  • Felsőfokú mezőgazdasági végzettségek közül szakirányúnak az alábbi képzettségek minősülnek: Agrármérnök, okleveles agrármérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc, MSc, egyetemi), Kertész üzemmérnök, Kertészmérnök, Mezőgazdasági mérnök, Mezőgazdasági szakoktató kertészet szakirányon, Okleveles kertész és szőlész, Okleveles kertészmérnök, Okleveles kertész üzemmérnök, Okleveles mezőgazdasági kertész üzemmérnök, Okleveles növényorvos, Okleveles szervező üzemmérnök kertészeti ágazatban, Szőlész-borász mérnök, Szőlész-borász (FSZ), Élelmiszermérnök, Okleveles élelmiszeripari mérnök, Élelmiszeripari mérnök, Szőlő- és borgazdálkodási szakmérnök, Tartósítóipari mérnök és Okleveles tartósítóipari mérnök.

 

 • a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a közigazgatási alapvizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül leteszi
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglakozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alóli mentesség
 • szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis kezelő programok ismerete

 

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
 • HEGYIR program ismerete,
 • a hegybíró működési területében elhelyezkedő szőlőültetvények ismerete,
 • saját személygépkocsi, B kategóriás jogosítvány,

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

– a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a közigazgatási alapvizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül leteszi

– részletes szakmai önéletrajz

 

A tisztség betöltésének legkorábbi időpontja:
2018. február 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15-ig beérkezően. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Jarecsni János, Sárospatak Hegyközség elnöke nyújt a 30/399 1301 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Sárospatak Hegyközség Választmánya 3950 Sárospatak, Kossuth u. 50.  A borítékra kérjük feltüntetni: „Hegybírói Pályázat”.

A pályázat eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a hegybíró személyére a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé a Választmány tesz javaslatot. A kinevezés a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának a jogköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 18.

A pályázat kiírás további közzétételének helye: Sárospatak Hegyközség székhelyén kifüggesztve. Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapja.

 

Sárospatak, 2017. október 31.

Sárospatak Hegyközség Választmánya nevében

Jarecsni János
Hegyközség elnöke

Feltöltő

Fel