Az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusának szalagavatója

Az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusának tanító és óvodapedagógus alapszak, csecsemő- és kisgyermeknevelő, turizmus-vendéglátás, programtervező informatikus és a szőlész-borász felsőoktatási szakképzés végzős hallgatói ünnepélyes keretek között vehették át szalagjaikat. A megjelenteket Dr. Kelemen Judit, a Campus oktatási és kutatási főigazgatója köszöntötte. 

“A szalagavató a felsőfokú tanulmányok lezárásnak első lépcsője.

„Egy este a jövő már múlt lesz. Akkor visszanézünk, és látni fogjuk az ifjúságunkat.” (Aragon szavait idéztem). Már biztos sokszor hallották, de higgyék is el a felnőtteknek: életük egyik legszebb és egyben legfontosabb szakaszát töltötték Campusunkon, és töltik még itt néhány hónapig. A felnőtté válás olykor kissé rögös útja ez, mely néhány év örömmel és bánattal, sikerrel és kudarccal, hittel és reménnyel telik. Higgyék el, ez így van rendjén! A közös diákévek, a hallgatói léttel járó új felfedezések sok élményt és tapasztalatot nyújtottak. Biztos jól emlékeznek még, tanulmányaik kezdetén hogy méregették egymást, hisz egymás számára ismeretlenként érkeztek Sárospatakra. Aztán később barátságok, talán szerelmek is szövődtek, összekovácsolódott közösségek alakultak ki. Az itt megszerzett tudás segítségével pedig felkészültek arra, hogy az élet újabb kihívásainak is megfeleljenek. Bízom abban, hogy lesz elég kitartásuk ahhoz, hogy elérjék céljaikat, és büszkék lehetnek szüleik, családtagjaik, szeretteik, mindazok, akik támogatták tanulmányaikat, aki anyagi erőfeszítéseket tettek, és szeretetükkel, tanácsaikkal egyfajta erkölcsi hátteret biztosítottak. Ne feledjék: nélkülük nem juthattak volna el idáig!

Tudjuk azonban, hogy a diákéveknek még nincs vége. De azt is tudjuk, hogy a tanulmányok befejeztének közeledtével ez a diákélet már kicsit más lesz:  a külső gyakorlati képzési helyszíneken eltöltendő szakmai gyakorlat, a szakdolgozatírás és a záróvizsga, sokuknak a középfokú nyelvvizsga vagy a szakmai nyelvvizsga megszerzése jelent további kihívást a következő szemeszterben.

Most azonban nem az előttünk álló kihívásokra fókuszálunk…

Ünnepeljünk, hisz “három dolog soha nem tér vissza: a kilőtt nyíl, a kimondott szó és az elmúlt nap.”  Steve Jobs alábbi gondolatait adom útravalóként: “Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! (…) Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni! Ők valahogy már most is tudják, mivé akarsz válni valójában.”

Kedves Végzős Hallgatók! Magam és oktatótársaim nevében szeretettel gratulálok a mai szalagtűzéshez!”

A főigazgató szavai után Czakó Attila HÖK elnök búcsúzója következett, majd Molnár Vivien tanító szakos hallgató búcsúzott el a végzősök nevében az intézmény oktatóitól és a megjelentektől.

Az est fénypontja, a szalagtűzés csak ezután következett. Minden végzős megkapta a tanulmányai befejeztét jelző szalagot, majd a szakok képviselői Dr. Kelemen Juditnak is átnyújtottak egyet. Végezetül pedig a hallgatók közös énekkel búcsúztak el.

(További képek az EKE Comenius Campusán lesznek elérhetőek!)

Feltöltő

Fel