Becker András, a proletárdiktatúra sárospataki áldozata új síremléket kapott

November 28-án ünnepélyes keretek között felavatásra került Becker András új síremléke a helyi római katolikus temetőben. A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) régi terve volt, hogy a több évtizede emelt és mára felújíthatatlanná vált, omladozó síremlék helyébe egy új, méltó, impozáns és tartós síremléket emeljen a proletárdiktatúra helyi áldozatának emlékére.

Az avató ünnepségen a Himnusz eléneklése után a megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. Az egyesület elnöke elmondta, hogy Kövér László Házelnök Úr az elnöki keretéből 400 ezer forint támogatást hagyott jóvá a SWAK számára erre a célra, amit Sándor József vállalkozó, pataki diák további 100 ezer forinttal egészített ki. Segítségükkel és a sárospataki Zemplén-Gránit Kft. kivitelezésében végre most egy méltó, és tartós gránit síremléket emelhettek a város mártírhalottjának, akit 1919-ben a proletárdiktatúra alatt végeztek ki különös kegyetlenséggel.

„Ma rá emlékezünk, a nemzeti ellenállás hősére. S persze fejet hajtunk társai előtt is, hiszen vele együtt másokat is lefogtak 1919 április 7-én. Például azt a Riskó József gazdaembert, akit Sátoraljaújhelyre szállítottak és a Kossuth-szobor előtt akasztottak fel két nappal később” – idézte fel a SWAK elnöke a közel száz éve történteket.

Aros János polgármester úr hivatalos távollétében Sikora Attila mondott avató beszédet. Sárospatak alpolgármestere ebben felidézte, hogy „1919-ben országszerte tombolt a vörös terror, a diktatórikus Tanácsköztársaság szedte áldozatait. A korabeli helyi sajtó beszámolói szerint Sárospatakon Becker András huszonhat éves katonaviselt gazdálkodó a civil lakosságot terrorizáló, gyakran ittasan randalírozó vöröskatonák ellen lépett fel társaival együtt a rend védelmében. Dulakodás közben egy vöröskatonát megsebesített, mire a túlerő nagy nehézségek árán lefogta és foglyul ejtette. Az esetet jelentették a közeli megyeszékhelyre, Sátoraljaújhelyre, ahonnan a helyszínre indult a forradalmi törvényszék katonai erősítéssel. Valódi tárgyalást lényegében nem tartottak. Formális gyorsítélettel a városháza kapujához vitték Becker Andrást és nagy tömeg jelenlétében felakasztották a kapu vasrácsára. Összeterelték a lakosságot és kényszerítették, hogy végignézze a kegyetlen kivégzést, amelynek más célja nem volt, mint a megfélemlítés és az elrettentés. Nem engedték számára a végtisztesség megadását, a temető árkában földelték el, mai sírhelyét akkor kapta, amikor rehabilitálták. Becker András az 1919-es vörös terror helyi, mártírhalált halt hős ellenállója, a nemzeti ellenállás megtestesítője. Emléktáblája a helyi járási hivatal (volt városháza) főbejáratánál emlékeztet rá és hősiességére.”

A szónok emlékeztetett arra, hogy a Sárospataki Wass Albert Kör állt ennek a kezdeményezésnek az élére, így sikerült mára „ezt a gyönyörű síremléket felállítani”. Sikora Attila beszédében méltatta az egyesületet, amely „az utóbbi években az egyik legaktívabb, valóban civil szervezete városunknak. Rengeteg megemlékezés szervezése fűződik nevükhöz, legyen az trianoni emléknap, a székely szabadság napjára való emlékezés, a magyar hősök napja, vagy éppen a gulágra elhurcoltak emlékezete. Köszönet a kör valamennyi tagjának, hogy ébren tartják a lelkiismeretünket, köszönet, hogy segítenek emlékezni” – fejezte be avató beszédét Sárospatak alpolgármestere.

Az új síremléket Bereckei Miklós plébános úr áldotta meg, nyugalmat kérve Becker András „testvérünknek”. Az avató rendezvényen elhangzott még Gyóni Géza Sírverse Kiszely Gábor előadásában és Wass Albert Temetőben című verse Lencsés Anna tolmácsolásában. Közreműködött Bálint Béla szoprán szaxofonon. Demeter Péter, a SWAK alelnöke Szamuely Tibor népbiztos 1919. április 20-i győri beszédének megidézésével szemléltette azt a kort, amelyben Becker András is a halálát lelte. Ebben a Tanácsköztársaság egyik legvéresebb kezű alakja arról szónokolt, hogy „a hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. (…) A vértől nem kell félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog bennünket tenni a vér. A vér lesz az, amely az igazi kommünvilághoz elvezet minket.”

Az önkormányzat és a SWAK képviselői, valamint a hozzátartozók helyezték el a síremléknél a megemlékezés koszorúit, majd a megjelentek a Szózat eléneklésével zárták az avató rendezvényt.

A Sárospataki Wass Albert Kör a jövőben minden év április 7-én, Becker András gyalázatos kivégzésének napján megemlékezést szervez az új síremléknél.

Becker András, nyugodj békében!

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel