Dr. Kemény Gábor előadása a Comenius Campuson

Az MTA-MAB Eszterházy Akadémiai Klub programsorozatában Professzor, Dr. Kemény Gábor a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára tartott előadást a Sárospataki Comenius Campuson 2017. november 21-én

Az előadó a fenti szállóigéből kiindulva foglalkozott a stílus fogalmával, meghatározásának nehézségeivel.

Az előadás a továbbiakban bemutatta a legfontosabb stílusfajtákat: egyéni stílus, korstílus, az ún. funkcionális stílusok (hivatali, publicisztikai, szónoki – írott és beszélt változatban). Az egyéni szépirodalmi stílus fogalma kapcsán megvilágította a paródia (pl. Karinthy: Így írtok ti) és a stílusutánzás (pl. Márai: Szindbád hazamegy) közötti különbséget.

Ezek után az előadó röviden áttekintette a stílusértékek skáláját a magatartás, a helyzet, az érték, az idő, a nyelvváltozatok dimenziójában. Szépirodalmi és köznyelvi példák alapján különbséget tett az állandósult és az alkalmi stílusérték között.

Befejezésül kitért a nyelvi illemtan kérdéseire is: köszönés, megszólítás, társalgás a fiatalok és az idősebbek nyelvhasználatában, illetve arra, hogy milyen támpontokat nyújthat a stílus kutatása az anyanyelvi nevelés számára?

Az előadó engedélyével prezentációja a Campus állandó rovatában tanulmányozható (hamarosan a filmfelvétel is ugyanezen a felületen lesz elérhető): https://sarospatak.uni-eszterhazy.hu/hu/sarospatak/tudomany-es-muveszet/mta-mab-eszterhazy

Fotó: Sasi Gábor

Feltöltő

Fel