A MNM Rákóczi Múzeuma pályázatot hirdet közművelődési szakember munkakör betöltésére

Magyar Nemzeti Múzeum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992.évi XXXIII. törvény 20/A-B.§-ok

alapján pályázatot hirdet a

MNM Rákóczi Múzeuma

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Borsod – Abaúj – Zemplén megye,  3950 Sárospatak Szent E. út 19.

 

A munkakörrel járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve az MNM Rákóczi Múzeuma Ügyrendjében megtalálható feladatleírás szerint:

Az intézmény stratégiai tervéhez igazodva tervezi, szervezi és lebonyolítja az intézmény közművelődési programjait, hagyományos rendezvényeit illetve újakat kezdeményez.

Részt vesz  a propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállításában, a közönségbarát arculat fejlesztésében.

Múzeumpedagógiai programok tartalmi és módszertani kidolgozását végzi , szervezi és vezeti a múzeumi órákat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Napi kapcsolatot tart a látogatóközönséggel, szervezi és irányítja a múzeumot látogató csoportok bejelentkezését, azok visszaigazolását.

Részt vesz a múzeum honlapjának szerkesztésében.

Elkészíti a kiállítások sajtóanyagát, szórólapokat, meghívókat tervez.

Részt vesz a munkájához kapcsolódó konferenciákon.

Kapcsolatot épít és ápol a hazai és határon túli közgyűjtemények közművelődési szakembereivel.

Feladatot vállal a kiállításrendezésben, kiállítási katalógusok készítésében, a kutatást biztosító szolgáltatásban, pályázatokban.

Közreműködik a kiállítások ügyeleti-szolgálatának ellátásában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, a Magyar Nemzeti Múzeum Kollektív szerződése, valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései szerint történik.

 

 Pályázati feltételek

Szakirányú felsőfokú végzettség

Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
Múzeumban szerzett szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:
Megbízható, önálló munkavégzésre képes, határozott, precíz, gyors és hatékony munkavégzés; információk bizalmas kezelésének képessége; felelősségtudat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével;

A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 15.

 

A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma címére történő megküldésével (3950 Sárospatak Szent E. út 19.) , a borítékon „közművelődési szakember pályázat”  feltüntetésével.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkaviszony létesítéséről a MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Dr. Tamás Edit  nyújt  a 47/311-083 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Sárospatak Város honlapja 2017. 11. 22.

Feltöltő

Fel