Hirdetmény a tartós élelmiszercsomagok kiosztásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 2. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy 800 fő leginkább rászoruló sárospataki lakosnak, tartós élelmiszerekből álló, 2.000 Ft/fő értékű élelmiszercsomagot biztosít.

A rászorultság megállapítására vonatkozó jövedelemhatár, egyedül élő esetén 90.000 Ft, családos esetén 55.000 Ft/fő.

A rászorultság megállapításához szükség van a jövedelmet igazoló dokumentumok, a személyazonosító igazolvány valamint a lakcímkártya bemutatására.

Ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak nyújtható élelmiszercsomag, függetlenül az ugyanott élő személyek és családok számától.

 

A kiosztás 2017. december 04. napján 08.00-kor kezdődik, és munkaidőben történik.

Az élelmiszercsomagok kiosztásának helye: Sárospataki Gondozási Központ (Sárospatak, Rákóczi út 32.)

Sárospatak, 2017. november 20.

Aros János sk.
polgármester

Feltöltő

Fel