A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) november 13-án tartotta meg soros közgyűlését

A megjelent tagok elfogadták az egyesület jövő évi évi munkatervét. A civil szervezet 2018-ban is számos megemlékezést tart (Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja, magyar hősök emléknapja, nándorfehérvári diadal emléknapja, pozsonyi csata évfordulója, a Szovjetunióba hurcolt politikai rabok és kényszermunkások emléknapja, trianoni évforduló, november 4-i gyásznap, Becker András 1919-es áldozatra való megemlékezés stb.), valamint csatlakozik a Wass Albert felolvasóesthez.

Természetesen a jövő évben is tart megemlékezést a közösség az egyesület névadójának születésnapján és halálának évfordulóján. 2018 Wass Albert emlékév lesz: jövőre lesz az erdélyi írófejedelem születésének 110. és halálának 20. évfordulója. A tervek szerint a SWAK Erdélyben a Czegei Wass Alapítvánnyal közösen emlékezne a kettős kerek évfordulóra, amihez a forrást pályázat útján kívánja az egyesület előteremteni. Március 10-én a Székely szabadság napján ismét lesz szolidaritási gyűlés. Nem maradnak el a kéthetente hétfőn tartandó összejövetelek sem, melyeknek eddig A Művelődés Háza és Könyvtára adott otthont. Ezeken túl szeretné az egyesület 2018-ban, születésének 125. évfordulójára felújítani Deseő László vezérőrnagy református temetőben lévő, elhanyagolt állapotú síremlékét. A sárospataki születésű tábornok a Szovjetunióban halt meg 1948-ban, majd csak 1994-ben temethették el végső nyughelyén, szülőhelyén.

Fontos napirendi pontja volt a közgyűlésnek a Becker András új síremlékének elkészítéséről szóló tájékoztató. Az egyesület régi terve volt, hogy az 1919-ben a vörös terror idején Sárospatakon mártírhalált halt gazdálkodó (aki huszárőrmesterként szolgált az első világháborúban) omladozó, nem felújítható síremléke helyébe egy új, méltó, tartós síremléket emelhessen. Ez most végre megvalósulhat, mivel Kövér László Házelnök Úr az elnöki keretéből 400 ezer forint adományt juttatott a SWAK-nak erre a célra, amit Sándor József vállalkozó további 100 ezer forinttal egészített ki. A sárospataki Zemplén-Gránit Kft. által készített, közel félmillió forint értékű gránit emlékmű avatására november 28-án (kedden) 14:30-tól kerül sor a római katolikus temetőben, ahol Aros János polgármester úr mond avató beszédet.

A közgyűlés foglalkozott az idei karácsonyi adománygyűjtés előkészületeivel is. Az egyesület fontos karitatív tevékenysége a decemberi adománygyűjtés, mellyel kárpátaljai (beregdédai) rászoruló, gyermekes, magyar családokat segít meg a közösség. Reméljük tagjainkat, aktivistáinkat idén is jó szívvel fogadják mindazok, akiket a gyűjtés során felkeresnek decemberben.

Egyebekben aktuális tájékoztatók, bejelentések hangoztak el a közgyűlésen.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel