A MNM Rákóczi Múzeuma pályázatot hirdet gondnok munkakör betöltésére

Magyar Nemzeti Múzeum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992.évi XXXIII. törvény 20/A-B.§-ok

alapján pályázatot hirdet a

MNM Rákóczi Múzeuma

Fenntartási, üzemviteli alkalmazott / GONDNOK  munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19.

 

A munkakörrel járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve az MNM Rákóczi Múzeuma Ügyrendjében megtalálható feladatleírás szerint:
Az intézmény belső és külső terei  rendjének, a  zavartalan üzemelés technikai feltételeinek folyamatos felügyelete, a tapasztalt  hibák jelzése, kisebb javítások elvégzése.
A külső karbantartók munkájának szervezése, ellenőrzése.
A múzeum rendezvényeihez, programjaihoz szükséges berendezések, technikai eszközök előkészítése, kezelése.
Fenntartási alkalmazottak munkájához szükséges anyagok, eszközök biztosítása, munkájuk segítése, szervezése, ellenőrzése.
Vezeti az intézmény gépjárművét. Végzi a gépjármű üzemeltetéshez kapcsolódó teljeskörű feladatokat.
Vagyonvédelmi eszközök működésének ellenőrzése.
Kiállításrendezésekhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, szállítása, közreműködés a  kiállítás kivitelezésében.
Részt vesz az ügyeleti rend működtetésében.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, a Magyar Nemzeti Múzeum Kollektív szerződése, valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései szerint történik.

 

Pályázati feltételek

Minimum középfokú végzettség
B kategóriás jogosítvány
Büntetlen előélet
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:
Megbízható, önálló munkavégzésre képes, határozott, precíz, gyors és hatékony munkavégzés; kiváló szervező- és problémamegoldó képesség; felelősségtudat.
Feladatmegoldásban gyakorlatias hozzáállás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével;
A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum
A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 24.

 

A munkakör 2017.  december 1-től tölthető be.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma címére történő megküldésével vagy személyes benyújtással (3950 Sárospatak Szent E. út 19.)

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkaviszony létesítéséről a MNM RM igazgatója dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Dr. Tamás Edit nyújt  47-311-083 telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Sárospatak Város honlapja 2017. 11. 10.

Feltöltő

Fel