160 éves a sárospataki tanítóképzés – ünnepi ülés Campusunkon

A Sárospataki Comenius Campus a sárospataki önálló tanítóképzés 160. esztendeje alkalmából szervezett ünnepi ülést, amely a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan az Eszterházy Károly Egyetem tudományos rendezvénysorozatának eseményei közt kapott helyet.

Az ünnepi összejövetelt köszöntők sora kezdte: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Aros János polgármester, Dr. Bujdosó Zoltán rektorhelyettes, valamint Dr. Kelemen Judit főigazgató méltatta a „Pataki Képző” 160 esztendős múltját, kitörölhetetlen szerepét a felső-magyarországi régió művelődéstörténetében, valamint mutatta be a közelmúltban bekövetkezett változásokat.

Ezt követően a pataki pedagógusképzés történetéhez kapcsolódó előadások következtek. Dr. Kelemen Judit főigazgató a sárospataki pedagógusképzés 160 esztendejének rövid, összefoglaló áttekintésére vállalkozott, Bátoriné Dr. Misák Marianna, az SRTA főiskolai adjunktusa a sárospataki tanítóképzés kezdeteit, református gyökereit és az egyházi fenntartású időszak érdekes részleteit osztotta meg a hallgatósággal. A visszaemlékezések sorában diákéveinek eseményeit elevenítette fel Tamás Erzsébet gyémánt díszokleveles tanítónő, a szintén gyémánt díszokleveles tanító, nyugalmazott főigazgató Dr. Földy Ferenc pedig egykori tanárként és vezetőként mesélt emlékeiről. Pásztor Andrásné, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola nyugalmazott igazgatónője a gyakorló iskola meghatározó évtizedeinek történéseit tárta a jelenlévők elé, míg Feróné Komolay Anikó, nyugalmazott főiskolai docens az óvodapedagógus képzés létrejöttének és kezdeti évtizedeinek bemutatására vállalkozott. Az ünnepi ülés utolsó előadásaként Fazekas Balogh István nyugalmazott főiskolai docens mutatta be röviden, gazdag képanyaggal illusztrálva a 160 éves időszak alkotó rajztanárainak művészetét.

Ez az előadás egyúttal az ünnepi rendezvény következő programelemét is előkészítette: az ünnepi ülés egy kuriózumnak számító képzőművészeti kiállítás megnyitójával folytatódott. A kiállítás különlegessége, hogy az eltelt 160 esztendő alatt a Pataki Képzőben rajzot, vizuális nevelést oktató tanárok  munkái kerültek nagyközönség elé – több alkotást múzeumok, illetve családi hagyatékokból örökösök bocsátottak rendelkezésünkre erre az egyszeri alkalomra. Fazekas Balogh István, a kiállítás ötletgazdája nyitotta meg a tárlatot, számos érdekes és új információt  nyújtva a jelenlévők számára.

A kiállítás az együttműködési partnerintézményünkként is működő Művelődés Háza ás Könyvtára galériájában november 29-ig tekinthető meg, az elhangzott előadások írásos változata pedig a Líceum Kiadó jóvoltából olvasható lesz a Sárospataki Pedagógiai Füzetek következő, „Iskola a határon” című, hamarosan megjelenő kötetében.

Program- és szervezőbizottság:

Dr. Kelemen Judit egyetemi docens, főigazgató
Dr. Stóka György egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Toma Kornélia főiskolai docens, intézetigazgató
Dr. Lenkey-Tóth Péter adjunktus

Feltöltő

Fel