2017.12.15. 14:00 - 15:00
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart december 15-én

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

2017. december 15-én (péntek) 1400 órától

közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e : Újbástya Rendezvénycentrum (Szent Erzsébet utca 3.)

 

A közmeghallgatás során a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek a város vezetőinek és az önkormányzat képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

Sárospatak, 2017. november 10.

Aros János

Feltöltő

Fel