A Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart december 6-án

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak

a nemzetiségek jogairól szóló

2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján

2017. december 6-án (szerda) 17:00 órától

közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e : a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Díszterme

                   (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

A közmeghallgatás során az állampolgárok, továbbá a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Stumpf Bálint
elnök

Feltöltő

Fel