Őszi Pedagógiai Napok a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ Őszi Pedagógiai Napok 2017 címmel programsorozatot szervezett 2017. október 12-én és október 13-án megyeszerte. A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként helyet, lehetőséget, előadókat biztosít a bemutatókhoz, műhelymunkákhoz, továbbképzésekhez. A kétnapos programon többféle módszertani felkészítés történt, a saját iskolánkon kívül a város és a környék más oktatási intézményeiből sokan látogattak el hozzánk. Az elemzések, a reflexiók során rendkívül pozitív visszajelzések születtek.

Az alábbi programok valósultak meg:

1. E-biblioterápia (szövegértés fejlesztése IKT eszközökkel a felső tagozaton vegyes csoportokkal). Előadó: Dombi Ildikó

A  foglalkozáson érdekes, új módszert láthattunk a szövegfeldolgozásra.

Dombi Ildikó tanítónő 90 perces műhelymunkájában nyolc tanuló vett részt, 5. és 8. osztályosok. Az „elektronikus-könyvterápia” nagyon alkalmas tehetséggondozás, szakköri foglalkozások tartására.

Az óra témája az Öregasszony az ecetesüvegben című európai népmese feldolgozása volt. A szép bemutató olvasást a digitális szövegértés követte. A gyerekek iPadeket és interaktív táblát használtak. A történethez képregényt készítettek, szövegbuborékokba feliratot szerkesztettek. Ügyesen megfogalmazták a mese mondanivalóját: Mi is a boldogság, mi teszi az embert boldoggá, hogyan tudunk másokat boldoggá tenni?

A ma még újnak tűnő módszer bizonyára a jövő útja, kiválóan alkalmas a kommunikáció- és a digitális kompetencia fejlesztésére.

A beszélgetés közvetlen, nyugodt hangulatban telt, a tanulók jókedvűen dolgoztak, nyitottak voltak. A szövegfeldolgozást önismereti- és mozgásos játékok tarkították. A foglalkozás a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt nagyon hasznos volt, sok ötlettel, tapasztalattal gazdagodtunk.

 

2. A Nemzeti Köznevelési Portál tesztkészítő programjának használata. Előadó: Piriczné Sima Judit

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében ismerkedtünk meg a Nemzeti Köznevelési Portál nyújtotta lehetőségekkel. Megnéztük és készíthettünk tesztsort, melybe különböző típusú kérdéseket illesztettünk be (pl. feleletválasztós, párosítós, szövegkiegészítés stb.). Tájékoztatást kaptunk a tanulási útvonal nyújtotta lehetőségekről is.

 

3. Játékos tartásjavítás alsó tagozatos tanulóknak. Előadó: Arosné Czakó Rita

Iskolánk gyógytestnevelője segítségével bepillantást nyerhettünk abba a komplex prevenciós és korrekciós munkába, melyet iskolánkban végez. A bemutató célja az volt, hogy hagyományos testnevelési játékokat, és eszközöket felhasználva változatos lehetőségeket mutasson a testnevelést tanító kollégáknak, akik óráikon ezeket felhasználva segíthetik a prevenciós munkát. Fontosnak tartottuk, hogy a tanulók szülei is megismerhessék az itt folyó munkát, így meghívásunkra igen nagy számban jelentek meg. Hatalmas érdeklődés kísérte a foglalkozást, aminek ötletgazdája dr. Eke Edit iskolaorvos volt.

 

4. Komplex kompetencia-fejlesztés matematika órán a 4. osztályban. Előadó: Lipcsei Gáborné

Lipcsei Gáborné tanítónő, egy matematika órán keresztül mutatta be, hogyan fejleszthetőek az egyes kompetenciák az alsó tagozatban. A gyerekek a 10 000-es számkörben mutatták meg számolási tudásukat. Sokféle, változatos feladattal készült a tanító, amelyek nagy sikert arattak a gyerekek körében. Előfordult az órán mozgásos feladat, dolgoztak frontálisan, kiscsoportban és önállóan is. Több tantárggyal is megvalósult a tantárgyi koncentráció, melyeket a tanító szinte észrevétlenül csempészett az egyes feladatok közé. Egy nagyon pörgős, mozgalmas és érdekes feladatokkal tarkított órát láthattak az érdeklődő pedagógusok, amelyről mind a gyerekek, mind a vendégek élményekkel távoztak.

 

5. Az általános iskolából a középiskolába való átmenet problémái, különös tekintettel a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra. Előadók: Piriczné Sima Judit, Császár Erika.

Péntek délután 14 órakor kezdődött el  az a műhelymunka, amelyre a Sárospataki Tankerület iskoláiból érkeztek az érdeklődő kollégák.

A vitaindító előadást két szaktanácsadó tartotta. Ezután közös beszélgetés következett, ahol mindenki elmondta a témával kapcsolatos gondolatait, illetve megosztottuk egymással ötleteinket is.

Ugyanebben az időpontban a POK által szervezett 30 órás akreditált „Agressziókezelés” tréning is zajlott az iskolánkban.

A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beszámolója

Feltöltő

Fel