Sárospatak Város Önkormányzata 2017. november 2-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2017. november 2-án (csütörtök) 900 órára

a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

Napirend előtt:

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
    Előterjesztő: Aros János polgármester

 

Napirend:

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Javaslat a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezéséről szóló 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Javaslat a szociális földprogramról szóló 15/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Javaslat a díjköteles várakozási területekre és az ott fizetendő várakozási díjakra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

5. Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ 2017. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat élelmiszercsomag biztosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

8. Javaslat Ružomberok-Przemyśl-Sárospatak-Truskawiec-Krynica városainak közös megállapodására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

10. Javaslat a 2017. évi startmunka-mezőgazdasági program eszközeinek használatba adására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet 2017. évi biztonságos működéséhez szükséges költségvetési támogatás biztosítására
Előterjesztő: Béli Zoltán a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Javaslat a Sárospatak, Honvéd u. 20. szám alatti ingatlanra beérkezett ajánlat elfogadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Javaslat Sárospatak város aktív közvilágítási hálózatának és berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Javaslat Dobránszky Tímea Sárospatak, Október 23. tér 12. I/1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Javaslat közfeladat-átadási megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

17. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Pataqua Kft. közötti Használatba adási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. Tájékoztató a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság háromnegyed éves működéséről
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

19. Tájékoztató Sárospatak város környezeti állapotáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

20. Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv tárgyában megtartott lakossági fórumról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

21. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

22. Egyéb ügyek

 

Zárt ülésen:

 

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Javaslat Szent Erzsébet díj adományozására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Egyéb ügyek

 

Sárospatak, 2017. október 20.

Aros János

Feltöltő

Fel