Cey-Bert Róbert sárospataki előadása és könyvbemutatója

“Nincs más út csak a szabadság!” – hirdette Cey-Bert Róbert szerző október 15-én Sárospatakon a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola termében, ahol a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) vendégeként tartott előadással egybekötött könyvbemutatót. Az író műve tükrében elevenítette fel Bocskai és Bethlen szabadságharcát. Vele tartott Püski István, a Püski Kiadó vezetője is.

A megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. A SWAK elnöke ismertette, hogy az 1956 után Magyarországot elhagyó Cey-Bert Róbert az utóbbi években magyar vonatkozású történelmi regényeket írt. Ezekben a magyar történelem jeles személyiségeit és eseményeit – a teljesség igénye nélkül: Atillától Koppányig, a pozsonyi csatától a török időkig – dolgozta fel. Műveinek visszatérő motívuma a szabadság, a közösség, a nemzet szabadság iránti vágya. Mostani előadásának is ez a központi témája a “Nincs más út csak a szabadság!” című műve bemutatása alapján. Történelemoktatásunk számos vesztes harcunkra emlékezik, amelyek ugyan vereségükben is dicsőségesek, mégis, ezek árnyékában méltatlanul kevés szó esik diadalmas csatáinkról, úgy mint a pozsonyi vagy a nándorfehérvári diadalról, vagy – Mohács óta máig egyetlen győztes szabadságharcunkról – a Bocskai-szabadságharcról. Cey-Bert Róbert művei és előadásai épp ezért hiánypótlóak.

Először Püski István szólt a hallgatósághoz a vendégek közül. A legendás kiadót, amely elsősorban a népi írók (ma talán nemzeti elkötelezettségű szerzőknek mondanánk) műveit jelentette meg, édesapja, Püski Sándor alapította 1939-ben. A kiadót – mely a híres 1943-as balatonszárszói találkozót is szervezte – 1950-ben államosították. Püski Sándor és felesége – miután az 1960-as években a férj 1 évet hamis vádakkal börtönben is töltött – 1970-ben az Egyesült Államokba emigráltak. Az 1975-ben újra létrehozott Püski Kiadó 1989-ben térhetett vissza Budapestre, hogy azóta is a magyar nemzeti irodalmat szolgálhassa családi vállalkozásként. A kiadó alapítója, dr. Püski Sándor halála után fiai, Püski László és Püski István, valamint az unokák,  Püski Attila és Püski Csaba folytatja a munkát. “Kiadónk célja változatlan, a könyvesboltunkban pedig megtalálható minden olyan könyv, amit magyarként érdemes elolvasni” – közölte a kiadó jelenlegi vezetője.

Cey-Bert Róbert elmondta, hogy művei megírását az motiválja, hogy sok még a ferdítés a magyar történetírásban, az oktatás sok tekintetben nem a valós magyar történelemmel ismerteti meg a fiatalokat. Ebben egyaránt megvan a maga felelőssége a politikának, a Magyar Tudományos Akadémiának és az iskolai oktatásnak. Példaként említette a finn-ugor rokonság elméletét, mely mintegy 150-200 éve van jelen a magyar történelemírásban és oktatásban, elfedve a valóságot, különös tekintettel a magyar őstörténet vonatkozásaira. Szerinte nincs még egy nemzet a világon, amely saját valós történelmét és dicsőséges szabadságharcait annyira elhallgatná, mint a magyar. Ez igaz Erdély – török szövetségben – megvívott szabadságharcaira is a Habsburgokkal. Ezért is fogott bele – alapos forráskutatások után – hiánypótló művei megírásába. Sajnos, azonban ezekről a hivatalos történelemszemlélet és a fősodratú média kevéssé vesznek tudomást. A 80. évében járó szerző ennek ellenére nem adja fel küldetését, még számos terve van a jövőt illetően, például szeretné feldolgozni olvasmányos regényben az 1956-os forradalom és szabadságharc hiteles történetét.

Az izgalmas előadás után a jelen lévők kérdéseket tehettek fel, majd megvásárolhatták Cey-Bert Róbert műveit, amelyeket a szerző a helyszínen dedikált. A hallgatóság olyan új gondolatokkal és ismeretekkel gazdagodva térhetett haza, amelyek mindenképpen hozzájárulhatnak egy egészséges történelemszemlélet kialakulásához, felkeltve az érdeklődést a magyarság valós történelme iránt.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége
(Fotók: Gyárfás Pál)

Feltöltő

Fel