Átadták a Balassa Iván emlékérmet

A Bodrogközi Művelődési Egyesület 1995-ben Balassa Iván kezdeményezésére alakult. Az egyesület néprajzosokat, történészeket, geográfusokat, biológusokat, nyelvészeket, régészeket és műemlékes szakembereket fogja össze.

A Bodrogközi Művelődési Egyesület – Balassa Iván halála után –  a Bodrogköz-kutatás és a terület megismerése terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére emlékérmet alapított.  A nemzetközileg elismert etnográfus nevét viselő Balassa Iván Emlékérem átadását minden évben a tudós születésnapjához közeli (október 5.) időpontban rendezik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában. 2017. évi megemlékezésünk Balassa Iván születésének 100. évfordulójára is emlékezett.

Október 11-én Markušová Kristínának és Balassa M. Iván vehette át a Balassa Iván emlékérmet Dr. Bodó Sándortól, az egyesület elnökétől.

Markušová Kristína a Kassai Kerületi Műemléki Hivatal igazgatója, műemléki szakmérnök.

1983 óta a kassai műemlékvédelmi intézet munkatársa, 2000 óta igazgatója. Szakmai pályafutása kiemelt helyszíne Kassa. 1991 óta ő város műemléki felügyelője. A Szent Erzsébet székesegyház restaurálásának 1983 óta máig műemléki felügyelője. Munkájának ezt az oldalát számos előadásban mutatta be, többek között Sárospatakon is.

1996-99 között a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum munkatársa volt, a Márai Kassája című kiállítás szervezője.

A szlovákiai és magyarországi kulturális örökséggel, foglalkozó intézmények és szakemberek együttműködésének egyik kezdeményezője. Pl. a Myskovszky Viktor élete és műve című nemzetközi konferencia és kiállítás, Henszlmann Imre élete és műve nemzetközi konferencia, Rejtett kincsek Európa szívében (középkori falfestmények Gömör területén) közös kiállítás. Utóbbit megnyitása óta – 2000 januárjában Strassburgban az Európatanács épületében – 11 országban láthatták.

A Kassai Műemléki Hivatal a zempléni régió területén végzett régészeti kutatások értékelésénél nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a határ mindkét oldalán működő intézmények szakembereinek legyen lehetősége tapasztalatcserére. Szakmai tanulmányaiban a kelet-szlovákiai műemlékek történetével és helyreállítási lehetőségeivel foglalkozik.

Szakmai tudásával nagymértékben hozzájárul a kulturális örökség szlovákiai és magyarországi szakembereinek együttműködéséhez.

A Bodrogközi Művelődési Egyesület egyik alapító tagja.

 

Dr. Balassa M. Iván etnográfus

Az egyetem elvégzése után a Néprajzi Múzeumban helyezkedik el, majd a szentendrei Szabadtéri Múzeum munkatársa. 2008-ig, nyugdíjba vonulásáig ott dolgozik. 1968-ban  bölcsészdoktor, 1982-ben a néprajztudományok kandidátusa. Kutatási területe a műemlékvédelem, a népi építészet, a népi méhészkedés. Tanulmányai szakfolyóiratokban jelennek meg.

Számos könyv jelzi tudományos munkásságát („A parasztház évszázadai. A magyar lakóház középkori fejlődésének vázlata” , „Báránd (Bihar m.) települése és építkezése”, „A parasztház története a Felföldön, „A székelykapu”, „A Felföld népi építészete”, „Székelykapuk régén és ma”, Magyarország múzeumai. Múzeumlátogatók kézikönyve.”).

A Szabadtéri Múzeumban közreműködik a Felföldi mezővárosi tájegység megvalósításában. Ez a polgáriasult tokaji borvidék népi kultúráját mutatja be.

Társadalmi, szakmai szervezetekben feladatokat, tisztségeket visel. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság népi építészet szekciójának elnöke.

A Magyar Népi Építészeti Archívum Kiadványai 6. köteteként jelenik meg „A Bodrogköz népi építészetének katasztere” 1999-ben. Balassa M. Iván 1995-ben kezdi meg ehhez a kutatómunkát a Bodrogköz déli, magyar oldalán, 1996-ban sikerül elvégezni a terepmunkát a Felső-Bodrogközben is. Ennek során mintegy 100 cím pontos építészeti dokumentációja készült el. Az 1999-es kiadványba 89 címen 126 objektum, köztük 96 lakóépület kerül be. Alsóbereckitől Zemplénagárdig, Battyántól Zétényig sorakoznak a falvak, s épületeik. A forráskiadvány dokumentációja egy példányát a MNM Rákóczi Múzeuma Adattára őrzi.

2013-2014-ben a MNM Rákóczi Múzeuma az ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében Sárazsadányban Néprajzi kiállítóhelyet valósít meg. A Bodrogköz, a Hegyalja, a Hegyköz és a Zempléni-hegység sokoldalú néprajzi örökségének bemutatására vállalkozik. Tervei megvalósításához Balassa M. Ivántól kér és kap tanácsot, szakmai segítséget. A négy tájegység néprajzi örökségének feldolgozása, közzététele mutatja, hogy itthon van vidékünkön. A Bodrogközi Művelődési Egyesület béli tagsága, elkötelezettsége Patak, a Rákóczi Múzeum felé szakmai, közéleti, emberi kapcsolatrendszereket tekintve szoros szálakat jelez.

Mindkettejüknek gratulálunk! Munkájukra a jövőben is számítunk!

Tamás Edit

Feltöltő

Fel