Jó ütemben halad a Református templom kivitelezése

Folytatódik a templom teljes külső és belső felújítása. A szakemberek most főként a kinti munkákra helyezik a hangsúlyt, szeretnék külső munkákra alkalmas a jó időt használni, amíg csak lehet. Az épület teljesen be van állványozva.

Jelenleg a vakolat javítása folyik, előkészítik a festésre. Az 1834-ben történt földrengésre „emlékezik” az épület azzal, hogy a Rákóczi út felől, a Lorántffy utcai oldalon repedések jelentek meg. Falvarrásos módszerrel reménységünk szerint most sikerült megfékezni ezt a vissza- visszatérő hibát. A toronysüveg vasbádog borítását vörösrézre cserélték, felszerelték az ugyancsak réz anyagú esőcsatornát is. Rákóczi út és a Lelkészi Hivatal Lorántffy Zsuzsanna utcai udvari bejárata közötti kerítésszakaszt lebontották és az eredetivel megegyező megjelenés szerint újraépítették. A kovácsoltvas kerítéselemek és Rákóczi út felőli két kapu műhelyben van, felújítják. A kerítésépítést a Kossuth Lajos út irányában most nem folytatják tovább, mert jelenleg nincs fedezet rá. Bízunk azonban benne, hogy belátható időn belül ez a kihívás is kezelhetővé válik.

Belül is beállványozták a templomot, elkezdődött a festett minták restaurálása. A minták rögzítő réteget kapnak, mert az eltelt közel százhúsz esztendő alatt kopni, romlani kezdtek. Folyik a teljes elektromos hálózat cseréje, a szakemberek előkészültek a padfűtés szerelésére is. A hangtechnikával kapcsolatos tervek egyeztetése jelenleg folyamatban van. Ezután a padok textilborítást kapnak. A szószék és az úrasztala hangtechnikai berendezéseit szerelik be a felújítás keretében. Helyét kiépítik, de most elmarad a Rákóczi út felőli karzat hangosítása, ahol a kórus szokott énekelni. Farestaurátorok felmérték a padok és az ajtók állapotát, felügyeletük mellett történik felújításuk. Restaurálás céljából elszállították az 1764. évszámmal ellátott papi széket, amely még a régi fatemplomból maradt meg, és néhány ugyancsak a régi templomból megmaradt padot. Kőrestaurátori munkával az ajtó- és ablakkereteket újítják fel.

A templom felújítása miatt a vasárnap délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk, az esküvőknek a Rákóczi-vár adott helyet. A többi gyülekezeti rendezvényt – bibliaórát, imaórát, esti istentiszteletet, gyermekistentiszteletet, konfirmációs felkészítést, gyülekezeti délutánokat – a Lorántffy teremben tartjuk.

Kérjük olvasóinkat, de különösképpen azokat, akik szeretik a sárospataki templomot, kötődnek hozzá, hordozzák imádságban a felújítást. Mint minden nagy munkánál előfordul, úgy itt is bekövetkezett, hogy a felújítás kezdetekor elegendőnek gondolt források szűkösnek bizonyulnak. Szeretnénk azonban, ha az idén, a reformáció évében elkezdődött, és reménység szerint jövőre, a sárospataki reformáció 480. évében véget érő munka teljes pompájában jeleníthetné meg szemünk előtt megújult templomunkat – úgy, ahogy évszázadokkal ezelőtt eleink láthatták, amikor felépült. Köszönjük, ha mindezt imádságában hordozzák e sorok olvasói. Ha pedig mindezért Isten dicsőségére bármit tenni tudnak, áldozatot tudnak vállalni, azt megköszönjük.

Néhány képet mutatunk be, amelyek a felújítás mostani állását szépen mutatják.

Sárospataki Református Egyházközség

 

Feltöltő

Fel