Balassa 100

„Itt láttam először igazi középkori várat és még csak nem is sejtettem,
hogy valaha ennek igazgatója leszek.”
Balassa Iván

 

Száz éve született Balassa Iván, a jeles néprajzkutató, a Rákóczi Múzeum egykori igazgatója.

A Rákóczi Múzeumban töltött évek Balassa Iván egy igen termékeny korszakát jelentették.

Sárospatakhoz, a Bodrogközhöz, a Hegyközhöz és Tokaj-Hegyaljához való ragaszkodása élete végéig elkísérte. Ezt a térséget fogadott szülőhazájának tartotta. (Viga Gyula nyomán)

Az itt töltött közel hat évre így emlékezett az egykori igazgató: „1956 és 1961 között a Rákóczi Múzeum úgynevezett egyszemélyes múzeum volt, ami azt jelentette, hogy tudományos dolgozó egyedül voltam, akinek minden gyűjtést, leltározást, raktározást magának kellett végeznie. Művészek számára minden évben több kiállítást rendeztem. Gondot kellett fordítani a régészetre is.

Nem mondom, Patakra helyezésem először bizonyos keserűséget okozott, de csakhamar beláttam, hogy végső soron így volt jó, mert olyan nagy mennyiségű anyaggal töltődtem fel, kilátást szereztem történeti irányba, sok kérdést más megvilágításban láttam. Egyszóval Sárospatakon megtaláltam önmagamat.”

Sárospataki éveiről részletesebben a múzeumunkban megtekinthető „Balassa Iván és a Rákóczi Múzeum” c. időszaki kiállításunkon tájékozódhatnak, vagy a honlapunkon olvashatnak.

Feltöltő

Fel