A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Környezetvédelmi és vízügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.24. – 2018.10.24-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7) Korm. rendelet alapján Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Környezetvédelmi, kommunális, állat- és növényvédelmi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.
 • A II. besorolási osztályban: Közszolgálati, mezőgazdasági, erdészet és vadgazdálkodási, kertészet és parképítési, építőipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és környezetvédelem, természetvédelem- vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben eltöltött több év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője nyújt, a 06/47-513-279 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7373/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Környezetvédelmi és vízügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • sarospatak.hu – 2017. október 4.
 • Zemplén Televízió – 2017. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozott idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel