Újraavatták a Vízi-kapu feliratos, évszámos tábláját

A zord időjárás ellenére ünnepélyes keretek között avatták fel azt a feliratos és évszámos táblát a Vízi-kapunál, melyet annak idején 1541-ben Perényi Péter állíttatott. A reformáció 500. évfordulójára emlékezve e tábla most felújításra került (Osgyáni Vilmos kőszobrász-restaurátor keze munkája által). A régi táblát kiemelték, helyére az eredeti latin felirattal új táblát helyeztetek el, valamint a „kapu” oldalára magyarul és angolul is kikerült a Perényi Péter által választott ige, hogy az itt elhaladók is tudhassák, milyen fontos üzenetet is rejt a régi latin felirat.

A megjelenteket Dr. Tamás Edit múzeumigazgató köszöntötte, majd Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője elmondta, nem csak a 16. században volt fontos Isten igéjét hirdetni és annak élni, hanem ma is ugyan úgy lényeges ez, a hit, és az abba vetett bizalom. Aros János polgármester köszöntőjében kihangsúlyozta, bízik benne, hogy a Perényi Péter által választott Bibliai idézet ma is helytálló, és boldogok akik Sárospatakon élnek, mert van rá okuk!

A beszédek után Dr. Hörcsik Richárd és Aros János leleplezték a táblát, majd Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor mondott igei áldást és kérte a kapu alatt elhaladókra Isten áldását.

Az ünnepségen közreműködött a Sárospataki Református Kollégium Kórusa.

Egy kis visszatekintés a történelemben, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának jóvoltából:
„Az évszámos, feliratos táblát Perényi Péter, a sárospataki vár építtetője állíttatta a városfal elkészültekor. Perényi – aki vidékünkön a reformáció legfőbb támogatója volt, s jól ismerte a Bibliát – egy latin nyelvű bibliai idézetet vésetett a külső vár bejárati kapuja fölé: „BOLDOG AZ A VÁROS, AMELYBEN ISTEN IGÉJE PRÉDIKÁLTATIK ÉS MEG IS TARTATIK, AZ 1541-IK ÉV ÁPRILIS 16-ÁN.”

A felirat és évszáma két-háromszáz év alatt lefagyott, eltűnt. Emlékét azonban őrizték a városban, s leírták a korabeli emberek.”

Feltöltő

Fel