Sárospatak Város Önkormányzata 2017. szeptember 29-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. szeptember 29-én (péntek) 9:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Rákóczi út 32.)
Dísztermébe összehívom.

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására című 5/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Javaslat az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról szóló 23/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet által vásárolni tervezett használt esztergagép és gyorsdaraboló vásárlására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság intézkedési tervéről
Előterjesztő: Gulybán László a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete által történő digitális röntgen berendezés és páciensasztal beszerzésére és meglévő röntgen berendezés értékesítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

8. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete szakellátási kapacitásának átcsoportosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

9. Javaslat Sárospatak településrendezési eszközeinek tervkarbantartás keretein belül történő III. módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat a Sárospatak, Malomkőgyár utca útcsatlakozásának átépítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló 2908/2. helyrajzi számú ingatlanra beérkezett vételi szándék elbírálására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Javaslat a Sárospatak, Szent Erzsébet utca 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szerződéshosszabbítási kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Javaslat a Sárospatak újság nyomdai feladatainak ellátására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

15. Javaslat Halászné Veres Zsuzsa kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

16. Javaslat a Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

17. Tájékoztató a Sárospataki Tankerületi Központ sárospataki intézményeket érintő tevékenységéről
Előterjesztő: Donkó József tankerületi igazgató
Véleményezi: Humán Bizottság

18. Egyéb ügyek

Zárt ülésen: 

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2017. szeptember 21.

Aros János

Feltöltő

Fel