2017.09.23. 17:00 - 18:00
A trinitáriusok napjára emlékeznek Sárospatakon

A trinitáriuok rendjét Mathai Szent János és Valois Szent Félix alapította. 1198-ban jóváhagyott regulájuk a Szentháromság különös tiszteletére, a szerzetesi fegyelem szigorú megtartására és arra kötelezte a rend tagjait, hogy a pogányok fogságában sínylődő keresztény testvéreiket, ha kell, még önmaguk feláldozásával is kiváltsák.

A XVIII. században a trinitáriusok több rendházat is alapítottak Magyarországon: Illava, Pozsony, Nagyszombat, Komárom, Gyulafehérvár, Eger, Kiscell, Budakeszi-Makkos Mária. Sárospatakon 1694-től íródott történetük. II. Rákóczi Ferenc és testvére, Julianna épületet adományozott a rendnek a külső várban.

Az egykori Trinitárius kolostort több néven is ismerjük: Múzsák Temploma, Borostyán épülete. Eredetileg gazdasági épületként szolgált, majd a Rákóczi birtokok prefektusa, Debreczeni Tamás lakóhelyeként használták. 1651-ben Rákóczi Zsigmond esküvője alkalmából lakodalmas házzá alakították át. Ez lett a menyasszony, Pfalzi Henrietta udvartartásának szálláshelye. Később az uradalmi számvevő hivatala, magtár.

A francia eredetű szerzetesrend pataki rendházának kialakítása a szabadságharc után történt.

A szűk udvart körül ölelő U alaprajzú épület déli szárnya lett templomuk. A másik két szárny földszintjén és emeletén volt a 13 szerzetesi cella és a közösségi terek. A tető gerincén kis harangocska emelkedett. A kolostorépítkezés 1734-ben fejeződött be, miként a bejárat kőkeretén olvasható évszám is bizonyítja. 1784-ben II. József rendjüket is feloszlatta, kolostoruk az uradalomé lett, két oltára a vártemplomba került. Az épületben uradalmi tisztviselők lakásait és magtárat rendeztek be. 1964-68 között helyreállították, kialakítva a Borostyán Hotelt és Éttermet. 1999-től a MNM Rákóczi Múzeuma kezelésében van, 2003-tól időszaki kiállítások helyszíne.

A Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe szeptember 24., 2017. szeptember 23-án az egykori kolostorudvaron 17 órai kezdettel imádkozunk szenvedélybeteg testvéreinkért.

Feltöltő

Fel