Civil szervezetek, magán személyek közreműködési lehetősége a Települési Értékek kutatásában

KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSOKAT, SZERVEZETEKET, HOGY VÉLEMÉNYEIKET, HOZZÁSZÓLÁSAIKAT A CIKK ALATT TEGYÉK MEG, VAGY E-MAILBEN, A VÁROS FŐÉPÍTÉSZÉNEK IS ELKÜLDHETIK ERRE A CÍMRE:
olajos.csaba@upcmail.hu


CIVIL SZERVEZETEK, MAGÁN SZEMÉLYEK KÖZREMŰKÖDÉSI LEHEZTŐSÉGE A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK KUTATÁSÁBAN

A város, városrészek, jellegzetes épületek, építmények jellemző értékeinek feltárása, fotókkal, rajzokkal, dokumentumokkal történő bemutatása. A Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében döntött a levédett épületekről, építményekről, természeti értékekről (Tájékoztatás), amelyeket nem szükséges újra felvenni a listára. A vizsgálat érintheti a belterületen még feltáratlan épületeket, építményeket, a város külterületén lévő tanyákat, épületeket, építményeket, pincéket stb.

TÁJÉRTÉK TÍPUSCSOPORTOK, ILLETVE TÍPUSOK

Településsel kapcsolatos emlékek típuscsoportja:

 • Építészeti emlékek
 • Vallási emlékek (feszületek, keresztek, szakrális szobrok – képtartó fülkék, kőlábazatok)
 • Temetkezési emlékek (elhagyott temető, síremlék, sírjel, hősi halott sírja,)
 • Forrásfoglalás, ivóvíz kutak (Kerekes kút díszkút, itató,forrásfoglalás, gémes kút)
 • Hadászati emlékek
 • Kertépítészeti emlékek (idős jegenyék, vadgesztenyefák, – fasorok, kertek.)

Közlekedéssel kapcsolatos emlékek típuscsoportja:

 • Közúti közlekedési emlékek, régi útjelző táblák oszlopa stb,
 • Hidak, korlátok stb.

Termeléssel kapcsolatos emlékek típuscsoportja:

 • Agrártörténeti emlék (felhagyott szőlőteraszok, régi kőgátak, pincék, pincesorok, a hagyományos borkészítés emlékei-prések, csőszházak, régi csőszkunyhók stb.)
 • Bányászati emlék (régi bányák, bányaépületek, bányagödrök, járatok, tárók stb.)

Történelmi és helytörténeti emlékek típuscsoportja:

 • Történelmi személlyel, híres emberrel kapcsolatos emlék
 • Országos történelmi eseménnyel kapcsolatos emlék, emlékhelyek
 • Helytörténeti eseménnyel kapcsolatos emlékek, emlékhelyek.

 

Feladat:

 • Épület korának megállapítása (évszám, tervezőre, tulajdonosra utaló felirat a házon)
 • Az épület, építmény falszerkezete, jellemzői?
 • Tüzelőberendezés (kemence, cserépkályha, kandalló)?
 • Az épületre, építményre vonatkozó régi irat, terv?
 • Régi fotó, rajz az épületről, építményről?
 • Tornác, stb. jellemzői?
 • Különleges épületek, cselédházak, stb
 • Csűrök, pajták típusai, jellemzői?
 • Pincék, (pince az udvaron, pincesorok, pincecsoportok, pince együttesek) jellemzői, nagyságuk ?
 • Ipari és középületek (malmok, kovácsműhely, kékfestő, mézeskalácsos, szakrális építmények stb.)?
 • Temetők (sírjelek, kripták, híres emberek, hősök sírhelyei)

TÁJÉKOZTATÁS

a Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében levédett épületekről, építményekről, természeti értékekről:

Világörökség:

Tokaj Történelmi Borvidék és Kultúrtáj Világörökség Sárospataki magterület: Sárospatak Rákóczi Pince hrsz:174 (lejárat)

Műemlékek:

Műemléki jelentőségű területek:

164, 168, 169, 170, 171, 172/1, 173, 174, 175, 176, 180, 181/1, 181/2, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 3011, 347, 348, 349/2, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 3609, 361, 3610, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 381, 382, 386, 387, 388, 390, 391/1, 484, 485, 486

 

Történeti kertek:

169 – Várkert,
1790 – Iskolakert

 

Történeti emlékhely:

169 –Vár
471 – Sárospataki Kollégium
472 – Sárospataki Kollégium

 

Régészeti területek:

HELYI ÉRTÉKEK

 

Helyi értékvédelmi területek, építészeti együttesek, épületek:

 • Lakóépületek (tanárlakások): Kazinczy u. 42-48. (hrsz. 1784, 1785, 1786, 1787)
 • Kollégium: Kazinczy u. 50-52. (hrsz. 1788-1789)
 • Hild téri új épületegyüttes

 

Helyi jelentőségű védett terültek:

 • Iskolakert (8 ha)
 • Várkert (7 ha)

 

Városkép alakítás szempontjából jelentős útvonalak:

 • Rákóczi u. – Kazinczy u.,
 • Kossuth u.,
 • Szemere u., Lorántffy u., Patika köz, Görbe u.,
 • Attila utca,
 • Szent Erzsébet tér,
 • Eötvös u.

 

Helyi egyedi védelem

 1. Arany János út 3-7. Árpád vezér gimnázium
 2. Attila út 2. ún. Binét ház ma Retel vitéz borozó és panzió
 3. Attila út 9.- Bodrog part, Térplasztikai park
 4. Béla király tere 2.
 5. Béla király tere5.
 6. Béla király tere 8.
 7. Béla király tere 9.
 8. Béla király tere 11.
 9. Béla király tere 16. (hrsz. 392) Egészségház, v. Állásos vendéglő, ma Önkorm. ép.
 10. Comenius utca 1. Mudrány étterem vagy Tápintézet
 11. Comenius utca 2. ún. Csillay ház
 12. Comenius utca 8. ún. Főiskolai nyomda ház
 13. Comenius utca 14. ún. Búza ház
 14. Comenius utca 18. ún. Pavletits ház
 15. Dobó Ferenc út 6 ún. Móricz ház
 16. Dobó Ferenc út 16.
 17. Dobó Ferenc út 50.
 18. Eötvös út 5. (hrsz. 253) az Egri Tanárk. Főisk. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara
 19. Eötvös út 9.
 20. Fáy András u.3. (136-137 Hrsz.)
 21.  Görbe utca 2.
 22. Görbe utca 5.-
 23. Ispotály köz1.
 24. Hild tér
 25. József Attila utca- Iskolakert Erdélyi János Internátus, eredetileg Humán Internátus
 26. József Attila utca 10. Eredetileg Jegyző internátus ma Szociális otthon
 27. József Attila utca 29. a Tisza szab. Társ. Bodrogk. R. szháza, ma az ÉMÁSZ Ügyfélsz.
 28. József Attila utca 33. V. ONCSA Internátus ma a Ref. Koll. Lorántffy Internátusa
 29. József Attila utca 43.
 30. Kazinczy Ferenc út 11. ún. Both ház
 31. Kazinczy Ferenc út 14.
 32. Kazinczy Ferenc út 15. ún. Hodossy ház
 33. Kazinczy Ferenc út 19. ún. Borger ház
 34. Kazinczy Ferenc út 20.
 35. Kazinczy Ferenc út 22.
 36. Kazinczy Ferenc út 24. ún. Mátyás ház
 37. Kazinczy Ferenc út 25. ún. Debreczeni ház
 38. Kazinczy Ferenc út 34. ún. Makláry ház
 39. Kazinczy Ferenc út 40. ún. Fövenyessy ház ma a Református Kollégium Öregdiák Vendégháza
 40. Kazinczy Ferenc út 42. ún. Rácz ház
 41. Kazinczy Ferenc út 44. ún. Tüdős ház
 42. Kazinczy Ferenc út 46. ún. Kérészy ház
 43. Kazinczy Ferenc út 48. ún. Csajka ház
 44. Kazinczy Ferenc út 50. ún. Tarczal ház
 45. Kolozsvári utca 3-7.
 46. Fazekas utca 41-45.
 47. Széldomb utca 64-68. Pálóczi várkastély
 48. Kossuth Lajos út 3. ún. Baka ház
 49. Kossuth Lajos út 9.
 50. Kossuth Lajos út 12. ún. Radácsi ház
 51. Kossuth Lajos út 13. ún. Végh Elemér féle
 52. Kossuth Lajos út 14.
 53. Kossuth Lajos út 18. Református parókia
 54. Kossuth Lajos út 22. Kántor lakás
 55. Kossuth Lajos út 25. ún. Nyomda ház
 56. Kossuth Lajos út 28.
 57. Kossuth Lajos út 32.
 58. Kossuth Lajos út 34.- (hrsz. 432) Lakóház: Kossuth u. 34.
 59. Kossuth Lajos út 43. ún. Lévay féle ház, Kossuth ház
 60. Kossuth Lajos út 46.
 61. Kossuth Lajos út 49.
 62. Kossuth Lajos út 50. Állásos vendéglő majd Hungária kávéház.
 63. Kossuth Lajos út 51.
 64. Kossuth Lajos út 53.
 65. Kossuth Lajos út 55.
 66. Kossuth Lajos út 57.
 67. Kossuth Lajos út 59.
 68. Kossuth Lajos út 65. (hrsz. 375)Lakóház
 69. Patika köz 7.
 70. Patika köz 9. ún. Hegedűs ház
 71. Rákóczi út 1. Sárospataki Református Kollégium
 72. Rákóczi út- Táncsics Mihály utca, I. Világháborús emlékmű
 73. Rákóczi út 3.
 74. Rákóczi út 5.  (hrsz. 466) Eredetileg Filozófia tanári lak, ma Galéria.
 75. Rákóczi út 8.
 76. Rákóczi út 11. ún. Új ispitály ház
 77. Rákóczi út 13-15. v. Takarékpénztár, ma Sárospataki Alapf. Művészet-okt. Intézmény
 78. Rákóczi út 16. (hrsz. 330) ún. Katona ház
 79. Rákóczi út 17. ún. Nyíry ház
 80. Rákóczi út 18. (hrsz. 328) ún. Apáthy ház
 81. Rákóczi út 20. (hrsz. 327)
 82. Rákóczi út 27. Patika
 83. Rákóczi út 29.
 84. Rákóczi út 32. (hrsz. 300) Egykor Járásbíróság ma Polgármesteri Hivatal
 85. Rákóczi út 45. Eredetileg Neológ Zsinagóga, ma áruház.
 86. Rákóczi út 47. (hrsz. 398) Posta
 87. Rákóczi út 54. Bodrog Áruház
 88. Rákóczi út 84. (hrsz. 2833) Eredetileg Főszolgabíróság ma lakóház
 89. Rákóczi út 86. (hrsz. 2837)
 90. Retel utca 2.
 91. Szemere utca 2.
 92. Szemere utca 3.
 93. Szemere utca 4.
 94. Szemere utca 8. ún. Abaházy ház
 95. Szent Erzsébet utca 2.
 96. Szent Erzsébet utca 3-5. ún. Új Bástya ma Rákóczi várbástya látványpark
 97. Szent Erzsébet utca 4.
 98. Szent Erzsébet utca 7.
 99. Szent Erzsébet utca 13. Korábban iskola ma Szt. Erzsébet ház

100.Szent Erzsébet tér 14. (hrsz. 183) v. Óvoda:
101.Szent Erzsébet utca 16. Korábban lakóház, iskola, ma óvoda és bölcsőde.
102.Szent Erzsébet utca 17.
103.Szent Erzsébet utca 28.
104.Szent József utca 6. Görög katolikus paplak
105.Szent József utca 8. Szent Péter és Pál apostolok gör. kat. templom
106.Tompa Mihály utca 1.- Kossuth Lajos Internátus v. Angol Internátus

Feltöltő

Fel